Od 15. junija 2020 dalje spet odprte prijave na Javni razpis za dodelitev štipendij za deficitarne poklice za šolsko leto 2020/2021

Štipendije za deficitarne poklice so namenjene dijakom, ki se izobražujejo za poklice, za katere na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev. Vlogo bo možno oddati od 15. 6. 2020 do 25. 9. 2020.

Predmet javnega razpisa je štipendiranje  na ravneh izobraževanja in področjih, opredeljenih v Politiki štipendiranja, od šolskega leta 2020/2021 do izteka izobraževalnega programa.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in predvideno ponudbo delovnih mest.

Skupna okvirna  vrednost razpoložljivih sredstev po tem javnem razpisu znaša 3.500.000,00 EUR.

Pogoji za pridobitev štipendije so, da mora biti vlagatelj prvič vpisan v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjevati druge razpisne pogoje.

Dodeljeno bo 1000 štipendij. Vlagatelji, katerih vloge bodo izpolnjevale pogoje javnega razpisa, bodo za dosego zastavljenega cilja tega javnega razpisa izbrani po merilih, kot so višja povprečna ocena v zaključnem razredu osnovne šole/nižje poklicne šole, višja povprečna ocena izbirnih predmetov v zaključnem razredu osnovne šole oz. strokovnih predmetov v zaključnem razredu nižjega poklicnega izobraževanja.

Letošnji nabor deficitarnih poklicev je:

kamnosek,

mehatronik operater,

izdelovalec/izdelovalka kovinskih konstrukcij,

inštalater/inštalaterka strojnih inštalacij,

oblikovalec kovin orodjar/orodjarka,

elektrikar/elektrikarka,

avtokaroserist/avtokaroseristka,

pek/pekarka,

slaščičar/slaščičarka,

mesar/mesarka,

tapetnik/tapetničarka,

mizar/mizarka,

zidar/zidarka,

tesar/tesarka,

klepar-krovec/kleparka-krovka,

izvajalec/izvajalka suhomontažne gradnje,

slikopleskar-črkoslikar/slikopleskarka-črkoslikarka,

pečar-polagalec keramičnih oblog/pečarka-polagalka keramičnih oblog,

gozdar/gozdarka,

dimnikar/dimnikarka,

steklar/steklarka,

tehnik/tehnica steklarstva.

Za dvojezični izobraževalni program:

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

avtoserviser/avtoserviserka (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

predšolska vzgoja (IS), ki se izvaja v italijanskem jeziku,

mehatronik operater/operaterka (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

strojni tehnik/strojna tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

kemijski tehnik/kemijska tehnica (DV), ki se izvaja v madžarskem jeziku,

ekonomski tehnik/ekonomska tehnica (IS), ki se izvaja v madžarskem jeziku.

Več o razpisu najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije:

http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-za-dodelitev-stipendij-za-deficitarne-poklice-za-solsko-leto-20202021-292-javni-r/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja