Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 – 2013

Nadzorni odbor za Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007–2013 (OP RR) je potrdil Končno poročilo o njegovem izvajanju, ki jo je Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko do 31. marca 2017 posredovala Evropski komisiji.

V okviru OP RR, ki predstavlja podlago za črpanje iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, je bilo na razpolago dobrih 1,783 milijarde evrov, s katerimi se je zasledoval cilj »inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvu«. Sredstva so bila namenjena projektom, ki povečujejo konkurenčnost, gospodarsko in teritorialno kohezijo, kar pomeni da se zmanjšujejo regionalne razlike, vse v skladu z načeli trajnostnega razvoja. Podprtih je bilo več kot 2.500 projektov, s katerimi se je omogočilo nove širokopasovne priključke, povečalo število nočitvenih kapacitet, prijavilo številne patente in inovacije in ustvarilo številna delovna mesta. Z različnimi ukrepi se je podprlo preko 4.200 podjetij, sofinanciralo pa se je tudi  projekte javne infrastrukture, vključno s projekti regionalnih razvojnih programov, kjer so bile do sredstev upravičene lokalne samoupravne skupnosti.

Dinamika izvajanja OP RR za obdobje 2007-2013

Ključni dosežki OP RR za obdobje 2007-2013:

  • Ustvarjenih 211 novih širokopasovnih priključkov,
  • podprtih 208 podjetij,
  • ustvarjenih 499 novih inovacij in patentov,
  • ustvarjenih 854 delovnih mest,
  • spodbujena so bila zasebna vlaganja preko 2 mrd EUR,
  • izgradnja mreže urgentnih centov,
  • obnova in revitalizacija 33 kulturnih objektov,
  • 039 m2 novih oz. obnovljenih športnih površin,
  • komunalna ureditev 189 aglomeracij manjših od 2000 površinskih enot,
  • 143 prebivalcev s kvalitetnejšim vodovodnim sistemom.

 

Razdelitev pravic porabe v OP RR za obdobje 2007-2013:

Razvojna prioriteta Pravice porabe EU sredstev (v EUR) %
1. Konkurenčnost podjetij in raziskovalna odličnost 613.152.895 34
2. Gospodarsko-razvojna infrastruktura 269.451.040 15
3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov 253.235.116 14
4. Razvoj regij 619.442.634 35
5. Tehnična pomoč 28.003.734 2
Skupaj: 1.783.285.419 100

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja