Operativni program razvoja človeških virov 2007-2013

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je 27.3. 2017 organizirala 10. sejo Nadzornega odbora za Operativni program razvoja človeških virov 2007–2013 (OP RČV), na kateri je potrdila osnutek Končnega poročila o izvajanju tega programa. Prisotni so bili predstavniki Evropske komisije, predstavniki ministrstev, gospodarskih in socialnih partnerjev, nevladnih organizacij s področja socialne vključenosti, s področja enakih možnosti, trajnostnega razvoja, invalidskih organizacij, lokalnih skupnosti, pa tudi predstavniki Računskega sodišča RS in Urada RS za nadzor proračuna.

Dinamika črpanja OP RČV 2007-2013

Njegov osrednji cilj je vlagati v ljudi, katerih človeški kapital bo zagotavljal večjo stopnjo inovativnosti, zaposljivosti in gospodarske rasti. Prav slednje namreč pozitivno prispeva k večji zaposlenosti, socialni vključenosti, zmanjševanju regionalnih razlik in visokemu življenjskemu standardu. Za dosego navedenih ciljev je bilo Sloveniji v programskem obdobju 2007–2013 iz Evropskega socialnega sklada na razpolago skoraj 756 milijonov evrov. V celotnem obdobju se je podprlo preko 2.500 projektov, vključilo 850.000 oseb, od tega skoraj 60 odstotkov žensk, skupaj pa je bilo ustvarjenih več kot 42.000 bruto delovnih mest. Podprti so bili številni projekti krepitve institucionalne in administrativne usposobljenosti (eZdravje, ePravosodje, eUprava, eVem,…), spodbujalo se je raziskave in podjetništvo (več kot 500 podprtih mladih raziskovalcev, razvoj kompetenčnih centrov v gospodarstvu, spodbujanje mentorstva mladim v projektu Podjetno v svet podjetništva), vlagalo se je v izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja (razvoj kadrov v izobraževanju, razvoj sistemov ipd.) in spodbujalo enake možnosti in socialno vključenost različnih ranljivih skupin skozi projekte socialnega podjetništva. V okviru OP RČV so bila izkoriščena vsa razpoložljiva sredstva.

 

Razdelitev pravic porabe v OP RČV za obdobje 2007-2013

Aktivnost Skupaj %
Obveščanje javnosti 792.171 2,48%
Študije in vrednotenja 606.974 1,90%
Zaposlitve/delo 27.661.425 86,65%
Upravljanje in izvajanje 1.864.412 5,84%
Informacijski/računalniški sistemi 998.117 3,13%
Skupaj 998.117 100,00%

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja