Peti javni razpis za ukrep Ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo Javni razpis za ukrep ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Višina nepovratnih sredstev, namenjenih za sofinanciranje projektov v okviru tega javnega razpisa, znaša 2.580.635 evrov, od tega znaša prispevek Evropske unije, iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, v celotnih javnih izdatkih 1.935.476 evrov (75 odstotkov) ter prispevek Republike Slovenije v celotnih javnih izdatkih 387.095 evrov (15 odstotkov). Posamezni upravičenec prispeva 10 odstotkov sredstev v okviru upravičenih javnih izdatkov.

Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev.

Predmet podpore je izvajanje operacij, katerih predmet so naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in – operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča.

Vloge bo možno vložiti  od 27. decembra 2021 do porabe sredstev oziroma objave o zaprtju javnega razpisa.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/peti-javni-razpis-za-ukrep-ribiska-pristanisca-mesta-iztovarjanja-prodajne-dvorane-in-zavetja/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja