Podjetniški vavčerji, kateri so še na razpolago?

Mikro, mala in srednje velika podjetja ter samostojni podjetniki se trenutno lahko prijavijo le še na pet javnih pozivov za vavčerje. Slovenski podjetniški sklad je namreč februarja objavil 13 javnih pozivov. Odprti naj bi bili do konca marca 2023 oziroma do porabe sredstev, vendar je za 8 javnih pozivov denar predčasno pošel.

Vavčer, ki je še na voljo je Vavčer za patente, modele in znamke. Vavčer za zaščito intelektualne lastnine je na voljo le še za podjetja iz vzhodne kohezijske regije. Namenjen je za sofinanciranje priprav patentne prijave, prijave modela oziroma znamke, sofinanciranju prijave in vzdrževanja in širjenju prijave v tujino ter prevodu prijave. Podjetje lahko prejme od 500 do 9.999,99 evrov subvencije.

Nadalje je na voljo Vavčer za prenos lastništva, vendar le prijaviteljem iz vzhodne kohezijske regije. Sofinancira se prenos lastništva, ki pomeni prenos lastništva prenos ali prodajo večinskega lastniškega deleža v kapitalski družbi  bodisi prenos podjetja na podjetnika prevzemnika v skladu z Zakonom o gospodarskih družbah. Sofinancirajo se trije sklopi, za posamezen sklop pa je mogoče pridobiti od 500 do 3.000 evrov za posamezno aktivnost oziroma do 9.000 evrov za vse tri sklope.

Vavčer za udeležbo na mednarodnih forumih, ki predvideva sofinanciranje upravičenih stroškov za udeležbo na  mednarodnih forumih, kar so mednarodni forumi, konference, kongresi s področja prijavitelja. Pridobiti je mogoče od 300 do 6.000 evrov.

Z Vavčerjem za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino se predvideva sofinanciranje stroškov udeležbe izhodnih gospodarskih delegacij s predloženim potrdilom, da je prijavitelj član delegacije v tujino. Subvencija znaša od 300 do 3.000 evrov. Pokrivajo se stroški kotizacije, stroški prevoza in nočitve za dva udeleženca delegacije.

Vavčer za uvajanja poslovne odličnosti po modelu EFQM v MSP, kjer se sofinancira  postopek uvajanja poslovne odličnosti po tem modelu. Možno je pridobiti od 300 do 9.999,99 evrov subvencije. Upravičeni stroški so stroški svetovalne podpore pri izvedbi samoocenitve kot pri izvedbi zunanje ocenitve po tem modelu, stroški udeležbe na certificiranih usposabljanjih za zaposlene v podjetju in stroški pristojbine za globalno nagrado.

Več na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja