Podpora novim kariernim perspektivam v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija v obdobju 2019-2021

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis za sredstva, ki se dodeljujejo za zaposlitve v kohezijski regiji vzhodna Slovenija za obdobje 2019-2021. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje zaposlitev na področju kulture. Namen je pridobivanje in krepitev sposobnosti, znanj in veščin in spretnosti vključenih oseb. Vključene osebe bodo pod strokovnim vodstvom mentorja pridobile delovne izkušnje, ki jim bodo povečale zaposlitvene možnosti. Vključitev posamezne osebe v iz ciljne skupine v operacijo bo trajala najmanj dvanajst mesecev v obsegu zaposlitve za polni delovni čas.

Cilji, ki naj bi jih z javnim razpisom dosegli so omogočiti pridobivanje kompetenc, referenc, znanja in delovnih izkušenj brezposelnim ustvarjalcem na področju kulture z namenom integracije ciljne skupine mladih, ki so v času vključitve v projekt stari do vključno 29 let, na trg delovne sile, spodbujanje zaposlitvenih možnosti ter vzpostavitev spodbudnejšega delovnega okolja na področju kultura. Povečati pa tudi delež zaposlenih od vključenih mladih v ukrepe na trgu dela.

Upravičenci, ki se lahko prijavijo na razpis so javni zavodi s področja kulture, katerih ustanoviteljica je država ali lokalna skupnost in so registrirani za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti in posredovanja kulturnih dobrin s področja umetnosti v Sloveniji.

Rok za prijavo na javni razpis je 24. maj 2019.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša 450.000 eur, naložbo pa sofinancira Evropski socialni sklad in Republika Slovenija.

Informativna delavnica bo potekala 10. 5. 2019 v sejni sobi ministrstva, Maistrova 10, Ljubljana, ob 9. uri.

 

Več o javnem razpisu na spletni strani Ministrstva za kulturo:

http://www.mk.gov.si/si/javne_objave/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1922

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja