Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020, namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja – javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva za leto 2020,  namenjene prilagoditvi kmetijskih gospodarstev na podnebne spremembe ter izboljšanju okolja.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.000.000 evrov, od tega 500.000  evrov za naložbe nosilcev majhnih kmetij, 5.000.000 evrov za naložbe fizičnih oseb razen samostojnih podjetnikov posameznikov in nosilcev majhnih kmetij, ter 4.500.000 evrov za naložbe samostojnih podjetnikov posameznikov in pravnih oseb. Sredstva so zagotovljena iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in iz proračuna Republike Slovenije.

Predmet podpore so individualne in kolektivne naložbe kmetijskih gospodarstev v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov, za ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, nakup in postavitev rastlinjakov in pripadajoče opreme,  ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup kmetijske mehanizacije, ki ima izrazito okoljski učinek.

Cilj podukrepa je izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev ter njihova prilagoditev na podnebne spremembe in s tem izboljšanje okolja.

Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 31. avgusta 2020 do vključno 4. novembra 2020.

Več o javnem razpisu lahko najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/15-javni-razpis-za-podukrep-4-1-podpora-za-nalozbe-v-kmetijska-gospodarstva-za-leto-2020-namenjene-prilagoditvi-kmetijskih-gospodarstev-na-podnebne-spremembe-ter-izboljsanju-okolja/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja