Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo javni razpis Pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete za leto 2021. Predmet javnega razpisa je podpora mladim kmetom za vzpostavitev kmetijskega gospodarstva in kmetijske dejavnosti. Cilja sta izboljšanje starostne strukture nosilcev kmetijskih gospodarstev in  izboljšanje konkurenčnosti kmetijskih gospodarstev.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 10.478.000 evrov, od tega 8.382.400 evrov za upravičence, ki so na prevzetem kmetijskem gospodarstvu vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ali v poslovnem načrtu tovrstno zavarovanje predvidevajo ter za samostojne podjetnike posameznike in družbe z enim družbenikom  in  2.095.600 evrov za ostale upravičence.

Delež sredstev je  iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in znaša 80 %, delež sredstev pa iz proračuna Republike Slovenije in znaša 20 %.

Vložitev vloge na javni razpis poteka do vključno 15. junija 2021.

Več informacij o javnem razpisu lahko dobite INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja,  Dunajska 160, v Ljubljani in INFO točki Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenije.

Celoten javni razpis najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/7-javni-razpis-za-podukrep-6-1-pomoc-za-zagon-dejavnosti-za-mlade-kmete-za-leto-2021/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja