PREDSTAVITEV ODLOČITVE O PODPORI ZA OPERACIJO »CENTER ZA KREATIVNOST (CzK)«

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala Odločitev o podpori za operacijo Platforma CzK.

Naložbo sofinancirata EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020. Od tega je predvidenih okoli 65% za vzhodno in 35% zahodno kohezijsko regijo.

Januarja 2016 je Ministrstvo za kulturo RS izdalo sklep o začetku postopka priprave projekta za neposredno potrditev operacije “Center za kreativnost “in aprila 2016 sklep o potrditvi upravičenca – s katerim je vzpostavitev in pripravo projekta poverilo nacionalnemu javnemu zavodu Muzeju za arhitekturo in oblikovanje (MAO).  MAO je osrednja slovenska organizacija za področje arhitekture in oblikovanja. Na podlagi strateškega načrta zavoda je eno od nacionalnih vozlišč kulturnega in kreativnega sektorja, ki spodbuja, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti sektorja v povezavi z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji. Deluje kot interdisciplinarna platforma za podporo kulturnemu in kreativnemu sektorju, za zagotavljanje podpornega okolja in izvajanje ukrepov za razvoj ter opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti kulturno-kreativnega sektorja. Povezuje se s strokovnimi institucijami v slovenskem kulturnem prostoru in v tujini ter spodbuja in podpira dejavnosti kulturnega in kreativnega sektorja.

Center za kreativnost (CzK) nadgrajuje dolgoletno delovanje MAO in vzpostavlja interdisciplinarno platformo za podporo kulturnega in kreativnega sektorja (KKS) v Sloveniji. Center bo deloval na področjih arhitekture, oblikovanja, umetnosti, dediščine in na drugih področjih KKS ter bo skozi svoje aktivnosti spodbujal medsektorsko sodelovanje. Center bo spodbujal povezovanje med KKS, podjetji in drugimi sektorji  – sodelovanje med zasebnim, javnim in nevladnim sektorjem, znanostjo, izobraževalnimi organizacijami, turizmom ter različnimi kreativnimi skupinami in posamezniki.  Z namenom razvoja podjetniških inovacij na specifičnih in novih področjih kulturnega in kreativnega sektorja, pri uveljavljanju in uporabi tradicionalnih obrti, veščin, tehnologij in materialov; pri nadgradnji blagovnih znamk v povezavi s kulturo in varovanimi vrednotami (npr. kulturno krajino, znanjem, tehnikami in ljudskimi običaji …). Hkrati pa bo MAO s projektom vzpostavil pomemben del podpornega okolja za inovacije v Republiki Sloveniji in bo sistemsko umeščen v celoten okvir tega podpornega okolja.

Projekt se bo izvajal med 2017-2022, višina sredstev pa je ocenjena na 10.918.095,28 EUR z DDV. Platformo Center za kreativnost (CzK) vredno 5.628.094,28 EUR bo izvajal Muzej za arhitekturo in oblikovanje, medtem ko bodo finančne podpore v višini 5.290.000,00 EUR (ta del projekta še čaka na potrditev) v izvedbi pooblaščenega izvajalca Slovenskega podjetniškega sklada (SPS) – v obliki javnih razpisov nadgrajevale vsebine in cilje platforme CzK.

Muzej za arhitekturo in oblikovanje

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja