PREDSTAVITEV PROGRAMA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG

V Sloveniji je gibalno in telesno stanje otrok in mladine boljše od stanja v večini evropskih držav, vendar pa tudi slovenski otroci niso imuni na negativne spremembe v sodobnem načinu življenja in tudi pri nas je že nekaj let možno zaznati negativne trende razvoja. V želji, da se čim prej obrne trend padanja gibalnih sposobnosti pri slovenskih otrocih, je bil zasnovan program Zdrav življenjski slog (ZŽS). Danes je program ZŽS največji intervencijski program v Sloveniji na področju zdravja in socialne vključenosti, ki se uresničuje preko športnega udejstvovanja. Po zaslugi programa ZŽS smo prvi v Evropi, ki smo uspeli obrniti trend padanja gibalnih sposobnosti pri osnovnošolski populaciji. To smo dosegli z vsakodnevno, redno in kakovostno strukturirano športno vadbo, ki je edina dejavnost, ki lahko nevtralizira številne negativne posledice današnjega, pretežno sedečega, načina življenja ter neustreznih prehranjevalnih navad otrok in mladine.

Zavod za šport RS Planica od septembra 2010 koordinira izvajanje programa Zdrav življenjski slog, ki ga financirata Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, s katerim se želi dodatno spodbuditi zainteresirane osnovnošolske otroke k oblikovanju zdravega življenjskega sloga, povečati gibalno zmogljivost otrok vključenih v program ter oblikovati trajne navade za redno ukvarjanje s športom in privzemanje zdravega življenjskega sloga.

Program trenutno dopušča, da se vanj vključujejo vsi otroci, ki izrazijo željo po dodatni gibalni aktivnosti in zagotavlja možnost sodelovanja vsem otrokom, ne glede na spol, starost, raso, ekonomski status, stanje gibalne zmogljivosti, itd. Vredno pa je poudariti, da nam je uspelo, da se v program vključujejo tudi otroci, ki predstavljajo potencial za socialno izključenost (to populacijo tvorijo predvsem otroci s podpovprečnimi gibalnimi sposobnostmi in s prekomerno telesno težo, otroci s posebnimi potrebami, otroci z nizko samopodobo, otroci s socialnega obrobja in z nižjim družinsko-ekonomskim statusom ter otroci, ki imajo bolezni sodobnega časa, kot so diabetes,…). Dosedanje izvajanje programa razrešuje probleme tudi v tistih šolah (občinah in regijah), ki so z vidika gibalnega potenciala šibkejše in pomoč najbolj potrebujejo.

Cilj programa ZŽS je zagotoviti vsem zainteresiranim učencem vsaj dve uri dodatne brezplačne športne aktivnosti oz. skupaj s športno vzgojo 5 ur tedensko (športna vzgoja + program ZŽS). Program ZŽS se odvija v času pouka in v času pouka prostih dni in ne posega v izvajanje obveznega vzgojno-izobraževalnega programa šole. V okviru programa ZŽS je otrokom predstavljenih najmanj 12 športnih panog, ki se odvijajo v dvorani, zunanjih športnih površinah ali v naravnem okolju. Predstavljeni so jim tudi urbani športi ter podrobneje vsaj 3 športne panoge iz športnega okoliša, v katerem se nahaja osnovna šola, v sodelovanju z lokalnimi športnimi društvi. Na ta način se učenci intenzivneje spoznajo z vsebinami različnih športnih panog in se zaradi dobrega poznavanja možnosti športnega udejstvovanja v lokalnem okolju v večjem številu vključujejo v društva in s tem širijo zavest o zdravem življenjskem slogu tudi na ostale starostne skupine (starši, stari starši,…). Največja vrednost programa ZŽS pa je ta, da smo uspeli prepričati učence in učenke z idejo, da naj svoj prosti čas preživljajo aktivno v družbi sovrstnikov in se s tem drug od drugega tudi kaj naučijo. Znano je, da je prav šport eden izmed najbolj primarnih socializacijskih sredstev preko katerega se otroci najlažje vključijo v družbo vrstnikov in spletejo trajne prijateljske vezi.

V vseh letih odkar poteka program ZŽS, so se pokazali številni pozitivni vplivi vadbe na zdravje vključenih otrok. Program Zdrav življenjski slog omogoča otroku pravilen telesni razvoj, kar vpliva na njegovo splošno dobro počutje in njegovo zdravje. Rezultati izvajanja programa kažejo, da je prišlo do pozitivne spremembe v gibalnih sposobnostih pri otrocih vključenih v program v primerjavi z ostalimi učenci. Največji napredek je pri koordinaciji gibanja vsega telesa, mišični moči trupa, rok in ramenskega obroča ter aerobni vzdržljivosti, ki je najpomembnejši dejavnik gibalnih sposobnosti za izboljšanje zdravega življenjskega sloga otrok in mladine. Ugotovitev je še posebej presenetljiva, ker imamo v Sloveniji že več desetletni trend upadanja vzdržljivostne moči rok in ramenskega obroča. Neustrezna vzdržljivost v moči je zelo slaba podlaga za zdrav življenjski slog še posebej zato, ker vpliva na slabšo držo telesa in v končni meri na bolečine v vratu in ramenih. Prav zaradi tega so pozitivne spremembe v mišični moči ramenskega obroča in rok še posebej pomembne. Rezultati so tudi pokazali, da je v letu 2014 prvič po petindvajsetih letih prišlo do zelo težko pričakovanega zmanjšanja števila debelih učencev in učenk. Tudi samopodoba vseh vključenih otrok se je izboljšala, vključno tistim, ki so gibalno šibkejši.

Program ZŽS se je v zadnjih letih zelo razširil po vsem slovenskem prostoru, postal medijsko zelo prepoznaven ter izredno pomemben sestavni del vzgojno-izobraževalnega sistema. Njegovo dodano vrednost prepoznavajo tako ravnatelji, številni strokovni delavci, otroci in starši teh otrok kot tudi vsa športna društva, ki s projektom sodelujejo. V šolskem letu 2016/2017 je bilo v program vključenih več kot 36.000 učencev (21% vse OŠ populacije v RS), program pa se je izvajal na 189 matičnih OŠ (42% vseh OŠ v Sloveniji) in na številnih njihovih podružnicah. Statistični podatki tudi kažejo, da se v povprečju v program prostovoljno vključuje preko 50% učencev vpisanih na OŠ, na katerih se program izvaja.

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja