Predstavitev projekta “Odpravimo konflikte na delovnem mestu”

Inšpektorat RS za delo (IRSD) je v februarju 2017 začel z izvajanjem šestletnega projekta »Odpravimo konflikte na delovnem mestu« – Ozaveščanje o možnosti posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem ter svetovanje delodajalcem. Projekt se izvaja s finančno podporo Evropskega socialnega sklada.

Cilj projekta je okrepitev svetovalne in posredovalne vloge IRSD. Doseči ga nameravamo s spodbujanjem uporabe in s promocijo izvajanja instituta posredovanja v reševanju sporov med delavcem in delodajalcem ter z nudenjem pomoči akterjem na trgu dela glede zagotavljanja dostojnega dela zaposlenih, zlasti varnega in zdravega delovnega okolja, z namenom preprečevanja delovnih sporov.

V ta namen bo projektna enota IRSD:

– v zvezi z uporabo instituta posredovanja v reševanju spora med delavcem in delodajalcem: pripravila strokovno gradivo za uporabo instituta posredovanja v sporu med delavcem in delodajalcem, posredovala informacije o navedenem institutu na predavanjih in strokovnih posvetih, vzpostavila informacijski portal, ki bo prek različnih komunikacijskih kanalov (spletna stran, telefonsko svetovanje, e-pošta) delodajalcem in delojemalcem nudil vse potrebne informacije glede izvajanja instituta posredovanja v sporu,

– v zvezi s posredovanjem kakovostnih informacij glede dostojnega dela zaposlenih (zlasti varnega in zdravega dela) od aprila 2017 naprej ozaveščala delodajalce na strokovnih posvetih, srečanjih in konferencah glede dostojnega dela in aktualnih vsebin s področja varnosti in zdravja pri delu, pripravila spletni priročnik za pripravo na strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu ter vzpostavila delovanje mobilne informacijske pisarne, ki bo prisotna na občinski ravni in bo geografsko pokrila celotno ozemlje Slovenije. V okviru omenjene pisarne organiziramo predavanja o zagotavljanju dostojnega dela zaposlenih, zlasti o pomenu zagotavljanja varnega in zdravega delovnega okolja.

V projektu bomo uvedli tudi uradne ure za individualno obravnavo in posredovanje v sporu na delovnem mestu za delodajalce in delojemalce.

Projekt je prvenstveno namenjen delodajalcem. Posebej si želimo z njim doseči tudi manjše delodajalce, za katere so navedene tematike zaradi omejenih finančnih in kadrovskih virov poseben izziv.

Projektna enota bo informacije o posredovanju v sporu ter informacije v zvezi z zagotavljanjem varnega in zdravega okolja uporabnikom nudila brezplačno. Trenutno znotraj Projektne enote za izvajanje projektov, ki deluje v okviru IRSD in bo projekt izvajala 6 let, potekajo tehnične in organizacijske priprave za vsebinsko izvedbo projekta.

Vse nadaljnje informacije v zvezi s projektom lahko dobite na elektronskem naslovu: [email protected], z obvezno oznako »ZA PROJEKT«.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja