Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, javni razpis

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 5. javni razpis »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine«.

Predmet  javnega  razpisa  je  dodelitev  nepovratnih  sredstev  iz naslova podukrepa 19.3 »Priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine« za sofinanciranje stroškov lokalnih akcijskih skupin(LAS), ki nastanejo pri izvajanju posameznih operacij sodelovanja LAS, tako znotraj države (sodelovanje med LAS) kot z območji v različnih državah članicah Evropske unije ali z območji v tretjih državah.

Cilj podukrepa je reševanje  specifičnih  lokalnih  problemov,  prenos  dobrih  praks med LAS, iskanje povezav in novih znanj.

Višina razpisanih sredstev znaša do vključno 3.100.000 evrov. Delež  sredstev je iz  Evropskega  kmetijskega  sklada  za  razvoj podeželja in znaša  80  odstotkov,  delež  sredstev pa iz  proračuna Republike Slovenije in znaša 20 odstotkov.

Vloge sprejemajo od 6. 1. 2020 do vključno 28. 2. 2020.

Vse informacije o javnem razpisu dobite na INFO točki Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja, oziroma na spletni strani:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MKGP/JAVNI-RAZPISI/2019/12_DECEMBER/5-javni-razpis-za-podukrep-19-3/JR_podukrep_19_3_10_12_-_cistopis_P.pdf

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja