Programi evropskega povezovanja 2020 s poudarkom na glavne značilnosti transnacionalnega programa »Alpski prostor«

Strategija programov evropskega povezovanja 2020 postavlja v ospredje tri medsebojno poudarjene prioritete:

 • Pametna rast: razvijanje na znanju in inovacijah temelječega gospodarstva;
 • Trajnostna rast: promoviranje zelenega in konkurenčnega gospodarstva, ki temelji na učinkovitejši rabi virov;
 • Vključujoča rast: osvajanje visoko zaposljivega gospodarstva, ki omogoča socialno in ozemeljsko povezanost.

Program Alpski prostor zajema tri prioritete skozi oblikovanje njegove strategije ozemeljske razsežnosti Alpskega prostora vse do tematskih ciljev in investicijskih prioritet znotraj strateškega okvira, povezanega s kohezijsko politiko strategije Evrope 2020. Programi Evropskega povezovanja 2020 so poglavitni pri definiranju pomembnosti Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS), ker je teritorialno vključevanje ključni dejavnik v globalnem gospodarstvu, ki postavlja v ospredje boljšo vključenost razvojnih potencialov in varovanje naravnega okolja. Omenjeni cilji upoštevajo povečano izpostavljenost globalizaciji, demografskim spremembam, socialni in ekonomski izključenosti, klimatskim spremembam in izgubi biološke raznovrstnosti.

Strategija programa »Alpski prostor« vzpostavlja proaktivno vlogo v prizadevanju za harmoničen, uravnotežen, učinkovit, vključujoč in trajnosten teritorialni razvoj.

Glavne značilnosti programov transnacionalnega sodelovanja znotraj Evropskega teritorialnega sodelovanja (ETS)

Transnacionalno sodelovanje se sooča z naslednjimi izzivi:

 • Pokrivanje širokega področja z veliko raznolikostjo regij ter pogostokrat konfliktnimi interesi;
 • omejeni proračuni znotraj pokritega področja, populacije in časovnega okvirja, kar je dostikrat v nasprotju z obsegom in cilji pobud za sodelovanje;
 • težko dosegljivi učinki direktnih investicij, poleg dejstva da je prešel iz faze pomožnega v okvir glavnih programov;
 • in predvsem neoprijemljivi rezultati.

Geografsko upravičeno območje programa »Alspki prostor«

Geografsko upravičeno območje ostaja enako kot v finančni perspektivi 2007-2013. Države in območja sodelovanja so:

 • Celotna Avstrija;
 • Francija (regije; območje reke Rhône in Alp, Provansa-Alpe-Azurna obala, regija Franche-Comté, Alzacija);
 • Nemčija (področja Oberbayerna in Schwabna – v Bayernu, Tuebingen in Freiburg – v Baden-Wuerttemberg);
 • Italija; Lombardija, Furlanija in Benečija, regija Veneto, Trentino-Alto Adige, dolina reke Aosta, Piemonte in Ligurija;
 • celotno ozemlje Lihtenštajna;
 • celotna Slovenija;
 • celotna Švica.

Štiri prednostne osi transnacionalnega programa »Alpski prostor« so:

 1. Inovativno okolje prostora; izboljšanje okvirnih pogojev za inovativnost znotraj upravičenega geografskega območja preko povezovanja med izobraževalnimi, raziskovalnimi, upravnimi in poslovnimi inštitucijami;
 2. Okolje z nizko vsebnostjo ogljika znotraj prostora; vzpostavitev transnacionalne integrirane politike in inštrumentov za zmanjševanje vsebnosti ogljika v okolju;
 3. Izboljšanje življenjskega okolja bivanja znotraj prostora; povečanje varovanja, ohranitve ekološke povezljivosti ekosistemov znotraj prostora;

Politika dobrega upravljanja znotraj prostora; povečanje zahtev za več nivojsko in transnacionalno upravljanje znotraj prostora.

En odziv na “Programi evropskega povezovanja 2020 s poudarkom na glavne značilnosti transnacionalnega programa »Alpski prostor«”

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja