Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020

Javni razpis Prva zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja 2020 je vreden dobrih 1,9 milijona evrov, od tega bo Evropski socialni sklad prispeval nekaj več kot 1,5 milijona evrov. Za kohezijsko regijo Vzhodna Slovenija je namenjenih nekaj manj kot 560.000 evrov, kohezijski regiji Zahodna Slovenija pa dobrih 1,3 milijona evrov.

Cilj razpisa je zaposliti 87 pomočnikov vzgojiteljev začetnikov in 69 učiteljev začetnikov. Cilj razpisa je mladim do 29 let omogočiti dostopnost do čim hitrejše in kakovostne zaposlitve v vzgoji in izobraževanju ter s tem povečati delež zaposlenih med mladimi, vključenimi v ukrepe na trgu dela.

Na podlagi javnega razpisa bo zaposlitev dobilo 69 učiteljev začetnikov za obdobje osmih mesecev in sicer na projektnem delovnem mestu učitelja, svetovalnega delavca ali vzgojitelja v vrtcih, osnovnih in glasbenih šolah, srednjih šolah, dijaških domovih in šolah in zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami.

Izbrani bodo vzgojno-izobraževalni zavodi, ki imajo v skladu z razpisom izbranega ustreznega kandidata za učitelja začetnika in mu zavod zagotavlja možnost ustreznega usposabljanja za pridobitev polne poklicne kvalifikacije. Posamezni izbrani prijavitelj bo z učiteljem začetnikom sklenil pogodbo o zaposlitvi na razpisanem projektnem delovnem mestu za polni delovni čas za obdobje od 1. aprila do 30. novembra 2020. Učitelj začetnik bo pridobival izkušnje, ki so obvezne za poklicno kvalifikacijo in opravil vse aktivnosti za pristop k strokovnemu izpitu v vzgoji in izobraževanju. Po izteku pogodbe o zaposlitvi na projektnem delovnem mestu pa bo z istim zavodom nadaljeval delovno razmerje s sklenitvijo nove pogodbe o zaposlitvi, za obdobje vsaj šestih mesecev, to je vsaj do 31. maja 2021.

Rok za prijavo na javni razpis je do 14. januarja 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-prva-zaposlitev-na-podrocju-vzgoje-in-izobrazevanja-2/   

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja