Razpisani trije novi vavčerji

Slovenski podjetniški sklad je objavil tri nove razpise in sicer Vavčer za celostno vrednotenje okoljskih vplivov, Vavčer za udeležbe na mednarodnih forumih in Vavčer za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino.

Namen Vavčerja za celostno vrednotenje okoljskih vplivov je MSPjem omogočiti izvedbo celostnega vrednotenja okoljskih vplivov (LCA – Life Cycle Assessment), ki nastajajo v življenjskem ciklu izdelka. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021-2023 znaša 409.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=129

Namen Vavčerja za udeležbe na mednarodnih forumih je spodbuditi MSP k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini. Cilj javnega poziva je spodbuditi podjetja k aktivni udeležbi na mednarodnih forumih v tujini za povečanje njihove širše prepoznavnosti, njihovih dosežkov, izdelkov oziroma storitev, vse s ciljem pridobitve novih poslovnih partnerjev in poslovnih priložnosti na tujih trgih. Na osnovi tega se bo povečala njihova konkurenčnost in s tem dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov aktivne udeležbe na mednarodnih forumih. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=128

Cilj Vavčerja za udeležbo v gospodarskih delegacijah v tujino je spodbuditi podjetja k udeležbi v izhodnih gospodarskih delegacijah vključno z bilateralnimi srečanji s podjetji, za povezovanje s potencialnimi poslovnimi partnerji in za iskanje novih poslovnih priložnosti, s ciljem povečanja možnosti za povečanje prepoznavnosti ter pridobivanje izkušenj pri predstavitvi in poslovanju na tujih trgih, kar bo imelo pozitiven vpliv na konkurenčnost podjetij. Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 700.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Vlogo je mogoče oddati do 31. marca 2023.

Več o vavčerju na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=127

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja