Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov

Javni razpis »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« bo sofinanciral dva pilotna projekta, enega v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in enega v kohezijski regiji Zahodna Slovenija, ki bosta namenjena razvoju in pilotnemu preizkušanju storitev socialnega vključevanja invalidov.

Namen javnega razpisa je zagotoviti storitve socialnega vključevanja invalidov ter prispevati k oblikovanju podpornega okolja (mreže izvajalcev storitev) za opolnomočeni vstop invalidov v družbo in jim s tem omogočiti, da ob ustrezni pomoči in podpori čim dlje ostanejo v svojem lokalnem okolju oziroma skupnosti.

Ključni cilji javnega razpisa so: razviti nabor, vsebino in pogoje za izvajanje storitev socialnega vključevanja invalidov, implementirati in preizkusiti storitve socialnega vključevanja, ki bodo prispevale k opolnomočenju oseb iz ciljne skupine za uspešnejše vključevanje v skupnost, spodbuditi oblikovanje mrež razvijalcev in izvajalcev storitev socialne vključenosti invalidov, specifična cilja pa  vključene osebe iz ciljne skupine opolnomočiti za samostojnejše življenje ter izboljšati njihove možnosti za večjo socialno vključenost, zagotoviti dostopne in kakovostne storitve (z razvito mrežo izvajalcev) ob upoštevanju individualnih potreb vključenih oseb.

Ciljna skupina javnega razpisa so osebe s trajnimi prirojenimi ali pridobljenimi okvarami, ki se zaradi invalidnosti ne morejo socialno vključevati v skupnost brez nudenja storitev socialnega vključevanja in ne morejo samostojno opravljati večine ali vseh življenjskih potreb ter si zagotavljati sredstev za preživljanje.

Na javni razpis lahko kandidira samo prijavitelj, projektno partnerstvo ni predvideno.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) namenskih sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša 2.450.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge na javni razpis je 29.11. 2019.

Javni razpis za sofinanciranje pilotnih projektov »Razvoj in preizkušanje storitev socialnega vključevanja invalidov« delno sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/jav/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja