Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije

Ministrstvo za kulturo je objavilo javni razpis Razvoj slovenščine v digitalnem okolju – jezikovni viri in tehnologije. Operacijo v okviru javnega razpisa bosta sofinancirali Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja večletne operacije za gradnjo jezikovnih virov in tehnologij. Ministrstvo za kulturo bo v okviru tega javnega razpisa sofinanciralo en raziskovalno-razvojni projekt, sestavljen iz več sklopov kot so  vzdrževanje in nadgradnja korpusov, govorne tehnologije, semantični viri in tehnologije, strojno prevajanje, terminološki portal in vzdrževanje infrastrukturnega centra za jezikovne vire in tehnologije. Na javnem razpisu bo izbran en konzorcij izvajalcev.

Cilj javnega razpisa je učinkovita uporaba raziskovalne infrastrukture ter razvoj znanja/kompetenc za boljše nacionalno in mednarodno sodelovanje v trikotniku znanja. Skladno z navedenim želi Ministrstvo za kulturo s tem razpisom prispevati k boljši izrabi raziskovalnega potenciala raziskovalcev na področju jezikovnih virov in tehnologij z njihovo mobilnostjo med akademsko in podjetniško sfero. Predlagani sklopi pokrivajo potrebe po majkajočih računalniških izdelkih in storitvah s področja jezikovnih tehnologij za raziskovalne organizacije, podjetja in širšo javnost. Na podlagi izvedenih produktov in odprtega dostopa do rezultatov raziskovalnega dela (tudi do delnih rezultatov v vmesnih fazah izvajanja) bo mogoča nadgradnja  organiziranega skladiščenja, vzdrževanja in distribucije virov in tehnologij, s čimer se bo vzpostavilo tudi enakopravnejše sodelovanje z evropskimi pobudami za izmenjavo digitalnih virov in orodij. Na ta način bo slovenski razvojno-raziskovalni prostor v mednarodnem merilu konkurenčnejši.

Namen javnega razpisa je povezati znanost in gospodarstvo, da bi proizvedli končne produkte, ki bi bili enostavni za uporabo (»uporabnikom prijazni«), ljudem pa bi pomagali pri sporazumevanju, sodelovanju, poslovanju, izmenjavi znanja in udeleževanju v družabnih in političnih razpravah ne glede na jezikovne meje.

Skupna okvirna vrednost razpoložljivih (nepovratnih) sredstev javnega razpisa za leta 2019, 2020, 2021 in 2022 znaša največ do 4.000.000,00 evrov. Rok za prijavo na javni razpis je 22. 1. 2020.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-razvoj-slovenscine-v-digitalnem-okolju-jezikovni-viri-in-tehnologije/

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja