S sloganom »Vsak je svoje šole kovač!« do višje izobrazbe odraslih

Kaj je DIR in kakšen je njegov namen?

DIR je dvig izobrazbene ravni in pridobivanje poklicnih kompetenc, njegov namen pa je povečati vključenost posameznikov v vseživljenjsko učenje, izboljšati kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, promovirati vseživljenjsko učenje, večjo zaposljivosti posameznika, njegov osebni razvoj in vključenost v družbo, dvigniti izobrazbeno raven in  promovirati pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika.

Glavna aktivnost programa je izvajanje razpisa za sofinanciranje šolnin za dvig izobrazbene ravni. Javni razpis omogoča posamezniku sofinanciranje stroškov za uspešno zaključeno srednješolsko izobraževanje ali uspešno opravljen mojstrski, poslovodski ali delovodski izpit. Posameznik lahko prejme do največ 2.500,00 EUR.

Vsak  posameznik se na svoji izobraževalni poti znajde v različnih situacijah. Da bi potencialnemu prijavitelju olajšali iskanje informacij, je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad pripravili različne situacije, v katerih  se prijavitelj lahko znajde. Na podlagi situacije, lahko pridobi nadaljnje informacije o izobraževanju in na koncu pot zaključi z dvigom izobrazbene ravni in povrnitvijo stroškov za izobraževanje.

NIKOLI NI PREPOZNO: V ŠOLSKE KLOPI SE LAHKO VRNEMO TUDI PO 45. LETU.

Slovenski rek »Nikoli ni prepozno« še kako dobro velja na področju vseživljenjskega učenja. Slednje ima v današnjem času izreden pomen, saj poveča in izboljša zaposljivost ali pa omogoči spremembo poklicne poti. Vseživljenjsko učenje tako predstavlja pomembno investicijo v karierni in osebnostni razvoj, pri tem pa lahko posameznik izkoristi pomoč in spodbude državnih organov ter različnih svetovalnih centrov.

Da bi prepričali čim večje število posameznikov, da dokončajo izobraževanje, v okviru programa Sklad izvaja promocijske aktivnosti, kjer predvsem promovira pomen izobrazbe za razvoj kariere posameznika, večjo zaposljivost, osebni razvoj in vključenost v družbo.

Program  sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Več o vsem tem si lahko prebereta na spletni strani:

http://www.sklad-kadri.si/si/razvoj-kadrov/dvig-izobrazbene-ravni-in-pridobivanje-poklicnih-kompetenc-dir/promocijske-aktivnosti/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja