Še do 13.10.2017 so možne prijave na Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je 15. septembra  2017 na svoji spletni strani in v Uradnem listu RS št. 50/2017 objavil Javni razpis za sofinanciranje spodbud delodajalcem za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom po izobraževalnih programih za pridobitev izobrazbe v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016.

Predmet javnega razpisa je izvedba praktičnega usposabljanja z delom na ustrezno opremljenih učnih mestih za dijake v srednjem poklicnem izobraževanju, ki imajo sklenjene individualne ali kolektivne učne pogodbe, in študente višjih strokovnih šol, ki imajo sklenjene pogodbe o praktičnem izobraževanju in so se v šolskem oziroma študijskem letu 2015/2016 izobraževali v zadnjem letniku. Namen pa je zagotovitev boljše usklajenosti in povezanosti sistema poklicnega izobraževanja s potrebami trga dela preko mehanizma spodbud delodajalcem za zagotavljanje učnih mest za dijake srednjega poklicnega izobraževanja in študente višjega strokovnega izobraževanja.

Cilj javnega razpisa je uvedba izobraževalnega sistema v srednje poklicne in višje strokovne šole, ki bo bolj prilagojen potrebam trga dela in bo zagotavljal lažji in hitrejši prehod mladih v zaposlitev. Preko nadaljevanja izvajanja  uveljavljenih modelov poklicnega izobraževanja v šolah se bo krepilo sodelovanje delodajalcev in socialnih partnerjev v izobraževalnem procesu.

Višina sredstev znaša 4.088.285,60 EUR.

Obdobje upravičenih stroškov in izdatkov:

-obdobje upravičenosti stroškov je od 1. 1. 2014 do 30. 9. 2016;

-obdobje upravičenosti izdatkov je od 1. 1. 2014 do 31. 7. 2018.

Ciljne skupine so dijaki poklicnih šol, študentje višjih strokovnih šol, delodajalci ter šole. Šola in delodajalec, za katerega šola pošlje vlogo na javni razpis, nastopata kot so- prijavitelja.

Več o javnem razpisu lahko najdete na spletni strani Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS: http://www.sklad-kadri.si/si/razpisi-in-objave/razpis/n/javni-razpis-sofinanciranje-spodbud-delodajalcem-za-izvajanje-prakticnega-usposabljanja-z-delom-pud/.

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja