Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv za tri nove vavčerje

Slovenski podjetniški sklad je objavil javne pozive za tri nove vavčerje in sicer Vavčer za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja, Vavčer za statusno preoblikovanje družb in Vavčer za prototipiranje.Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen Vavčerja za uvajanje poslovne odličnosti po modelu EFQM v mikro, mala in srednje velika podjetja je  podpreti mala in srednje velika podjetja pri uvajanju poslovne odličnosti po modelu EFQM (European Foundation for Quality Management oziroma Evropske fundacije za upravljanje kakovosti v svoje poslovanje, s čimer se jim bo izboljšala konkurenčnost, povečala dodana vrednost in čisti prihodki od prodaje ter povečala možnost, da kandidirajo za Priznanje RS za poslovno odličnost – najvišje državno priznanje za dosežke na področju kakovosti proizvodov, storitev in poslovanja.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 100.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Izplačilo sredstev upravičencem bo v letih 2022 in 2023. Zadnji rok za oddajo zahtevkov za izplačilo sredstev v letu 2022 je 31. oktober 2022 in v letu 2023 je 30. september 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=131

Namen Vavčerja za statusno preoblikovanje družb  je spodbuditi MSP iz tega javnega poziva k statusnemu preoblikovanju: samostojnega podjetnika posameznika v kapitalsko družbo, delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo ali obratno ali zadruge v gospodarsko družbo ali obratno, z namenom pozitivnega vpliva na možnosti povečanja njihove konkurenčnosti, dodane vrednosti oziroma prihodkov od prodaje.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta javnega poziva za obdobje 2021 – 2023, znaša 200.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=133

Namen Vavčerja za prototipiranje je ciljnim skupinam iz javnega poziva zagotoviti možnost izdelave prototipa v fizični ali digitalni obliki novega izdelka ali storitve z namenom validacije poslovne ideje.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2021 – 2023 znaša 400.000 evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi. Koriščenje sredstev je možno do porabe sredstev oziroma do konca leta 2023.

Več na spletni strani:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=132

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja