SPIRIT Slovenija bo v kratkem objavil Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetij v gostinstvu in turizmu v času epidemije COVID-19

Na voljo bo 10 milijonov evrov, posamezno podjetje pa bo lahko prejelo največ do 9.999 evrov pomoči v obliki pavšalnega zneska, ki se bo določil za vsak posamezni primer.

Namen javnega poziva bo sofinanciranje obratovalnih stroškov, ki so nastali zaradi izpada prihodkov kot posledice epidemije COVID-19. Podjetja v turističnem in gostinskem sektorju zaradi zunanjih objektivnih okoliščin in ukrepov proti širjenju bolezni niso mogla opravljati dejavnosti, medtem ko so določeni nujni stroški za ohranjanje podjetij v minimalni kondiciji nastajali.

Cilj javnega poziva je ohranitev dejavnosti in delovnih mest v gostinstvu in turizmu, lažji ponovni zagon dejavnosti po sprostitvi ukrepov zaradi epidemije COVID-19 in ohranjanje zastavljene vizije razvoja turizma v skladu s Strategijo trajnostne rasti slovenskega turizma 2017-2021.

Upravičeni stroški (obratovalni stroški) se bodo sofinancirali v obliki pavšalnega zneska, ki znaša 16,5 % od celotnih odhodkov, zmanjšanih za stroške dela v letu 2019, vendar do največ 9.999 evrov.

Do sredstev bodo upravičena mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma, ki so imela na dan 31. 12. 2019 v podatkovni bazi AJPES kot svojo glavno dejavnost registrirano eno izmed naslednjih dejavnosti: gostinske nastanitvene dejavnosti, restavracije in gostilne, dejavnost potovalnih agencij, dejavnost organizatorjev potovanj, organiziranje razstav, sejmov, srečanj, umetniško uprizarjanje, spremljaje dejavnosti za umetniško uprizarjanje.

Podjetja bodo morala za prijavo na javni poziv izpolnjevati še dva posebna pogoja, in sicer, da so v letu 2019 ustvarila več kot 50.000 EUR prihodkov in da so imela v povprečju minimalno 4 zaposlene v enih dejavnostih  ter v povprečju minimalno 2 zaposlena v drugih dejavnostih (R 90.010 in R 90.020).

Vlogo bo potrebno oddati elektronsko preko uporabniškega računa »Moj SPIRIT na spletni strani SPIRIT Slovenija, v katerega se bo potrebno predhodno registrirati.

Vse informacije v zvezi z javnim pozivom bodo na voljo na spletni strani

https://www.spiritslovenia.si/razpisi

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja