Spirit v pomoč pri promociji blagovnih znamk na razstavnih prostorih v tujini

Podjetja iz vzhodne kohezijske regije, ki nameravajo v tem ali prihodnjih letih svojo blagovno znamko promovirati na tujih trgih, imajo možnost pridobiti od 30.000 do največ 100.000 evrov subvencije. Letošnji rok za prijavo na javni razpis za krepitev trženja blagovnih znamk na tujih trgih preko showroomov (razstavno-promocijskih prostorov), ki ga izvaja Spirit Slovenija, se izteče 30.  septembra. Predvidena sta še dva roka, in sicer 30. septembra 2021 in 30. septembra 2022.

Povečevanje števila izvoznikov, še posebno med malimi in srednjimi podjetji, ter krepitev obsega izvoza sta prioriteti slovenskega gospodarstva. Zato je namen razpisa podpreti podjetja, ki želijo krepiti trženje blagovnih znamk na tujih trgih in s tem dosegati višjo dodano vrednost in konkurenčno prednost, tako pri umeščanju končnih izdelkov na tujem trgu kot tudi pri vključevanju v globalne verige vrednosti na različnih ravneh.

Spirit Slovenija podjetjem sofinancira upravičene stroške krepitve trženja blagovnih znamk preko showroomov na tujih trgih. Showroom je razstavno-promocijski prostor v tujini, namenjen predstavitvi izdelkov ali storitev, zaščitenih z registrirano blagovno znamko, ki služi tudi kot mesto povezovanja s tujimi podjetji. Podjetje mora v okviru prijavljenega projekta izpeljati dva sklopa, ki ju predvideva razpis: prvi je predstavitev blagovnih znamk – to je fizična postavitev showrooma v tujini (stroški najema razstavnega prostora, postavitve in ureditve razstavnega prostora, tehničnih priključkov, izdelave koncepta predstavitve in opreme), drugi pa je sodelovanje z lokalnim agentom na tujem trgu (marketinške aktivnosti, namenjene promociji blagovnih znamk podjetja). Prijavitelj mora biti lastnik vsaj ene veljavne registrirane blagovne znamke, njegov projekt pa se mora uvrščati na področja, ki so definirana v Strategiji pametne specializacije.

Skupno je v okviru javnega razpisa na voljo 4,7 milijona evrov. Podjetja lahko dobijo od najmanj 30.000 do največ 100.000 evrov subvencije, subvencija pa lahko predstavlja največ 75 odstotkov vrednosti projekta. Cilj agencije je z razpisom do leta 2023 podpreti najmanj 47 mikro, malih in srednjih podjetij s sedežem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija. Sredstva prispeva Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/319

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja