Spodbude za digitalno transformacijo MSP

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis za digitalno transformacijo MSP. Na voljo bo 30 milijonov evrov. Razpisana sredstva so iz posebnega kohezijskega mehanizma ReactEU, delno pa iz Evropskega regionalnega sklada.

Z razpisom sklad želi spodbuditi podjetja k vlaganjem v uporabo digitalnega poslovanja v dobaviteljski ali, oziroma in v prodajnih verigah, dvigu upravljavskih zmogljivosti, vpeljavi digitalnih poslovnih modelov, izvedbi investicij za digitalno preobrazbo proizvodnje in poslovanja podprtih podjetij, uveljavljanju energetsko in snovno učinkovitih procesov, povišanju dodane vrednosti na zaposlenega ter ohranitvi delovnih mest v podprtih podjetjih. Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, z najmanj petimi zaposlenimi.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 300 operacij oziroma podjetij, ki bodo izvedla digitalno transformacijo, dvig kompetenc zaposlenih v podprtih podjetjih  ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3%.

Subvencija po tem javnem razpisu zanaša lahko med 30.000 in 100.000 evrov, s tem,  da se upravičeni stroški sofinancirajo do največ v 60 odstotnem deležu. Sofinanciranje se dodeljuje po pravilih de minimis. Vloge se lahko oddajo do 1. septembra 2021.

Več o javnem razpisu  najdete na spletni strani  :

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=124

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja