Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu

Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo je v začetku decembra lanskega leta objavil javni razpis Spodbude za MSP za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu.

Namen razpisa je uvajanje novih ali izboljšanih izdelkov na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (kjer je delež lesa več kot 50 %) ter odpravljanje dolgoročnih posledic pandemije covid-19 na podjetja v lesnopredelovalni panogi s krepitvijo investicij v posodobitev tehnološke opreme podjetij, ki bodo omogočale podjetjem prestrukturiranje in modernizacijo proizvodnje in s tem kratkoročno ohranitev tržnega položaja ter dolgoročno krepitev položaja na obstoječih in prodor na nove trge ter tržne niše.

Cilji javnega razpisa so spodbujanje uvajanja novih izdelkov ali dvig tehnološke ravni izdelkov, povečanje dodane vrednosti na zaposlenega, spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.), ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo in spodbuditi zasebne naložbe, ki dopolnjujejo javno podporo podjetjem.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij lesnopredelovalnih podjetij, ki bodo pri uvedbi novega ali izboljšanega izdelka na področju predelave in obdelave lesa izkazovale izboljšanje snovno-energetske učinkovitosti in večje predelovalne zmogljivosti.

Javni razpis delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Vloge je mogoče oddati do 15. septembra 2021. Več o razpisu najdete na spletni strani SPS:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=108

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja