Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis Spodbude za zagon podjetij na problemskih območjih v letih 2020-2021. Namen javnega razpisa je spodbuditi zagon novoustanovljenih podjetij na problemskih območjih. S podporo se izboljša poslovanje in izvedba razvojnih potencialov z namenom zniževanja stopnje umrljivosti v začetnem obdobju poslovanja ter izboljša lastna konkurenčnost na domačih oz. tujih trgih.

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje  zagona  podjetij,  priprave in  lansiranja  tržnih produktov na trg novoustanovljenih podjetij, delujočih na problemskih področjih. Podpirajo se zagon  podjetja,  izvedba  vlaganj  in  zaposlitev,  vpeljava  (razvoj)  storitve  oziroma  produkta, komercializacija končnega produkta ter začetek rednega poslovanja z ustvarjanjem prihodkov na opredeljenih trgih.

Cilj javnega razpisa je prispevati k specifičnemu cilju prednostne  naložbe  »Spodbujanje  podjetništva,  zlasti  z  omogočanjem  lažje  gospodarske izrabe  novih  idej  in  spodbujanjem  ustanavljanja  novih  podjetij,  vključno  s  podjetniškimi inkubatorji«.

Operacije (potrjeni projekti) se bodo izvajale na dveh programskih območjih:-kohezijska regija Vzhodna Slovenija-kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Na  razpis  se  lahko  prijavijo  mikro,  mala  in  srednje  velika podjetja  s sedežem  v  Republiki  Sloveniji,  ki  se  kot  pravna  ali  fizična  oseba,  ukvarja  z  gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge. Na razpis se lahko prijavijo tudi socialna podjetja.

Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni  razvoj.

Sofinanciranje posamezne operacije znaša največ 40.000 evrov v obliki pavšalnega zneska, ki ga upravičenec prejme v dveh delih za vsako uspešno zaključeno razvojno fazo. Rok za oddajo vlog je 16.marec 2020.

Več o razpisu lahko najdete na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada

https://podjetniskisklad.si/images/razpisi/2020/P2R/P2R-2020_Javni-razpis_istopis.pdf

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja