Subvencije za razvojne projekte, ki razvijajo rešitve za zmanjševanje posledic epidemije COVID-19

Agencija SPIRIT Slovenija je objavila javni razpis »Razvojno – raziskovalni projekti za odpravo posledic COVID-19« s katerim želi omogočiti bodisi začetek, bodisi nadaljevanje izvajanje raziskovalno-razvojnih inovativnih projektov. Za celoten razpis je na voljo 5 milijonov evrov. Na razpis se lahko prijavijo podjetja kot konzorciji. Upravičenec je lahko mikro, malo, srednje ali veliko podjetje, tako gospodarske družbe kot espeji. V kolikor odda vlogo konzorcij, partnerji pred tem podpišejo konzorcijsko pogodbo. Javni razpis ima dva sklopa: 1. sklop sofinancira projekte pri katerih gre za industrijske raziskave in ali eksperimentalni razvoj, rezultati pa bodo nove rešitve, ki bodo neposredno povezane z obvladovanjem posledic COVID-a9. 2. sklop sofinancira projekte pri katerih gre za vzpostavitev proizvodnih zmogljivosti za proizvodnjo izdelkov na področju COVID-19. Pomembno je, da prijavitelj projekta ni začel pred 1. februarjem letošnjega leta, končati pa se mora v največ šestih mesecih od vročitve sklepa o izboru. Podjetja oziroma konzorciji lahko prejmejo najmanj 50.000 evrov in največ 200.000 evrov za 1. sklop, ter največ 300.000 evrov za 2. sklop. Subvencija je lahko, glede na velikost podjetja, do 80 odstotkov upravičenih stroškov projekta.

Podjetja oziroma konzorciji se lahko prijavijo na javni razpis do 2. novembra 2020.

Javni razpis delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Več informacij o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.spiritslovenia.si/razpis/353

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja