Dva razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za čebelarje in čebelarska društva

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo dva razpisa za čebelarje, in sicer Podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022 in Subvencioniranje vzrejevalcev čebeljih matic v programskem letu 2022.

Predmet prvega razpisa je podpora čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022, namen drugega pa je spodbujanje vzrejevalcev čebeljih matic k vzreji kakovostnih matic.

Višina nepovratnih sredstev, namenjena za podporo čebelarskim društvom za izvajanje pašnih redov v programskem letu 2022, znaša do 20.000 evrov.

Pri vzreji čebeljih matic pa se subvencionira vzdrževanje trotovskih linij na plemenilni postaji in zagotavljanje opraševanja čebeljih matic vsem zainteresiranim vzrejevalcem čebeljih matic. Skupna višina sredstev, namenjena za izvajanje ukrepa Subvencioniranje vzreje čebeljih matic za programsko leto 2022, znaša do 90.000 evrov.

Oba razpisa sta odprta do 15. julija 2022.

Več o razpisih na spletni strani:

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-kmetijstvo-gozdarstvo-in-prehrano/javne-objave/