Javni razpis za sofinanciranje operacij ekonomsko-poslovne infrastrukture v letih 2022 in 2023

Namen javnega razpisa Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo je občinam omogočiti infrastrukturne ureditve, dograditve ali razširitve ekonomsko–poslovnih con in s tem zagotoviti pogoje za razvoj in rast podjetij, ki beležijo visoko rast, gradijo podjetniško skupnost in krepijo verigo vrednosti na svojem področju, hkrati pa so pomembni zaposlovalci na regionalni in državni ravni. 

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje ureditve, dograditve in razširitve gospodarske javne infrastrukture in sicer: prometne infrastrukture, energetske infrastrukture, komunalne infrastrukture, vodne infrastrukture (samo protipoplavnih ukrepov) in infrastrukture za telekomunikacije na območjih obstoječih ekonomsko–poslovnih con.

Upravičeni prijavitelji nepovratnih sredstev po tem javnem razpisu so občine, ki so hkrati investitor in nosilec operacije.

Operacije se bodo izvajale na dveh programskih območjih kohezijska regija Vzhodna Slovenija in kohezijska regija Zahodna Slovenija.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so predvidoma na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je 7.960.000 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Rok za oddajo vlog je 15. julij 2022.

Več o razpisu na voljo TUKAJ.

Foto: Občina Jesenice