Eko sklad je objavil nov poziv za nepovratne finančne spodbude za energetsko obnovo stavb

Eko sklad je objavil nov poziv za nepovratne finančne spodbude za občane za energetsko obnovo stavb. Za devet različnih ukrepov je namenjenih 26 milijonov evrov. Do spodbud lahko pridejo občani za naložbe od 1. marca letos pa do 6 mesecev po objavi zaključka poziva v Uradnem listu.

Namen je povečanje rabe obnovljivih virov energije in večja energijska učinkovitost v stavbah ter zmanjšanje prekomerne onesnaženosti zraka z delci PM10 in s tem izboljšanje kakovosti zunanjega zraka. Ukrepi, za katere se prizna spodbuda, so vgradnja solarnega ogrevalnega sistema v stavbi, vgradnja kurilne naprave na lesno biomaso za centralno ogrevanje in vgradnja toplotne črpalke za centralno ogrevanje stavbe. Nadalje zamenjava toplotne postaje ali vgradnja toplotne postaje za priklop na sistem daljinskega ogrevanja eno ali dvostanovanjske stavbe, toplotna izolacija fasade starejše eno ali dvostanovanjske stavbe. Prav tako je spodbuda za ukrepe, kot so vgradnja energijsko učinkovitih lesenih oken v starejši stavbi, toplotna izolacija ravne strehe, poševne strehe ali stropa proti neogrevanemu prostoru oziroma podstrešju v starejši stavbi, toplotna izolacija tal na terenu ali tal nad neogrevanim prostorom ali kletjo ter vgradnja prezračevanja z vračanjem toplote odpadnega zraka v stavbi.

Od 26 milijonov evrov jih bo 16 milijonov iz Sklada za podnebne spremembe namenjenih spodbujanju naložb.

Spodbuda za zamenjavo stare kurilne naprave s toplotno črpalko ali kurilno napravo na biomaso je do 40 oziroma do 50 odstotkov, za ostale ukrepa pa do 20 odstotkov priznanih stroškov naložbe. V primeru izvedbe najmanj treh ukrepov hkrati je spodbuda do 30 odstotkov priznanih stroškov.

Več o javnem pozivu TUKAJ.