Tretji javni razpis »Tehnološke posodobitve namakalnih sistemov, ki so namenjeni več uporabnikom«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo nov javni razpis za naložbe v posodabljanje namakalnih sistemov, namenjenih več uporabnikom.

Za izboljšanje zastarelih namakalnih sistemov in manjšo porabo vode pri namakanju, za uporabnike brez namakalne opreme oziroma za ureditev vodnega vira je ministrstvo namenilo 6,5 milijona evrov nepovratnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Prijave na razpis so mogoče od 18. marca do 20. maja 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Spodbude za raziskovalne razvojne projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost

Iz načrta za okrevanje in odpornost je SPIRIT Slovenija objavil javni razpis »Spodbude za raziskovalne razvojne projekte«. Razpisanih je za 45 milijonov evrov sredstev.

Preko razpisa bodo podjetniški konzorciji lahko prišli do subvencij za sofinanciranje najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predvidena sta dva prijavna roka, in sicer prvi 17. maja letos, drugi pa aprila prihodnje leto. Za vsak prijavni rok je načrtovana polovica sredstev. Na razpis se lahko prijavijo le konzorciji podjetij, v konzorciju pa sta lahko najmanj dva ali največ trije partnerji. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije. Velika podjetja so lahko upravičena do sofinanciranja do višine 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov,  srednja do 35 odstotkov ter mikro in mala podjetja do 45 odstotkov.

Projekti morajo biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe.

Projektni cilj vsakega projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Objavljen je 8. javni razpis »Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022«

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 8. javni razpis »Podpora za kolektivne naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2022«.

Predmet javnega razpisa je podpora za kolektivne naložbe v ureditev distribucijskih centrov, v katerih se izvaja predelava, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov. Cilja podukrepa sta povečanje dodane vrednosti in spodbujanje trženja kmetijskih proizvodov.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 4 milijone evrov. Delež sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja znaša 100 odstotkov.

Vložitev vloge na javni razpis bo potekala od 7. marca do vključno 7. maja 2022.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Podaljšan razpisni rok za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je podaljšalo razpisni rok  za vlaganja v kakovostno in trajnostno preoblikovanje slovenskega turizma za krepitev njegove odpornosti. V Uradnem listu RS je objavilo spremembo javnega razpisa, in sicer se s spremembo podaljšuje rok za oddajo vlog na javni razpis do 28. februarja 2022.

Namen javnega razpisa je krepitev odpornosti slovenskega turizma, njegovo kakovostno in trajnostno preoblikovanje ter znižanje sezonalizacije za dvig konkurenčnosti in dodane vrednosti v turizmu.

Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo postavljajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost. Pri tem sledijo strateškim usmeritvam na področju turizma, in sicer razvoju trajnostnega, avtentičnega, butičnega turizma, ki temelji na kakovostnih produktih in izkoriščanju izjemnih naravnih potencialov. Poudarek je na razvoju celostnih storitev, ki vodijo k vrhunskim doživetjem, ki Slovenijo postavljajo na globalnih trgih kot zeleno, aktivno in zdravo turistično destinacijo in povečujejo njeno konkurenčnost.

Javni razpis sofinancira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu TUKAJ.

Javni razpis za e-oskrbo: Z evropskimi sredstvi do varne starosti v domačem okolju

Ministrstvo za zdravje je konec januarja objavilo javni razpis za E-oskrbo na domu.

Na javnem razpisu bodo lahko sodelovali ponudniki e-storitev v konzorciju s partnerji. Na te storitve se bodo lahko prijavile osebe, za katere bodo storitve brezplačne. Javni razpis je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in virov React-EU. Vrednost projekta je 3 milijone evrov nepovratnih sredstev.

Storitve e-oskrbe predstavljajo storitve na daljavo za zagotavljanje samostojnosti in varnosti posameznika v domačem okolju ter pripomočki, ki omogočajo izvajanje storitev na daljavo. Storitve e-oskrbe lahko pomembno doprinesejo k višji kakovosti in varnosti življenja posameznika na njihovem domu. Omogočajo hitrejše interveniranje v primeru neželenih dogodkov, predstavljajo razbremenitev izvajalcev neformalne oskrbe in zaposlenih na področju zdravstva in socialnega varstva, v primerih, ko za izvedbo storitev ni potrebna neposredna fizična prisotnost in se storitve lahko opravijo na daljavo.

Namen javnega razpisa je krepitev samostojnosti, varnosti in višje kakovosti življenja polnoletnih oseb, pri katerih je zaradi posledic bolezni, starostne oslabelosti, poškodb, invalidnosti, pomanjkanja ali izgube intelektualnih sposobnosti sposobnost samooskrbe omejena, ne zmorejo v celoti samostojno poskrbeti zase oziroma bivajo pretežni del dneva sami in živijo na svojem domu oziroma ne koristijo celodnevnih oblik institucionalne oskrbe.

Rok za oddajo vlog je 28. februar 2022.

Več o javnem razpisu na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-izbor-operacije-e-oskrba-na-domu/