Vavčer za kibernetsko varnost

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv Vavčer za kibernetsko varnost.

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški, ki so lahko sofinancirani iz tega javnega poziva, so stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak; minimalna višina subvencije je 1.000 evrov, maksimalna pa 5.000 evrov. Nadalje stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000 evrov, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 evrov.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva za obdobje 2022–2023, znaša 200 tisoč evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2023.

Več o javnem pozivu TUKAJ.