Javni razpis za spodbujanje večje predelave lesa za hitrejši prehod v podnebno nevtralno družbo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo ima objavljen javni razpis, s katerim želi izkoristiti razvojni potencial naše strateške surovine lesa pri revitalizaciji gospodarstva po krizi Covid-19 ter pospešiti prehod v podnebno nevtralno družbo z večjo rabo lesenih izdelkov, ki so iz naravnega obnovljivega materiala z negativnim ogljičnim odtisom. 

Cilj javnega razpisa je povečati kapacitete za snovno učinkovito predelavo lesa z najboljšo razpoložljivo tehnologijo, ki bodo prispevale k povečanju samooskrbe z lesenimi polizdelki/izdelki s poudarkom na segmentih, kjer obstajajo vrzeli na trgu.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij, ki bodo zagotavljale kapacitete za predelavo ali obdelavo lesa oziroma trajnostno gradnjo na snovno učinkovit, okolju prijazen način, v skladu s principi krožnega gospodarstva in z najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja, ki se kot pravna ali fizična oseba, ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Predvidena višina sredstev je 28 milijonov evrov, in sicer v letih od 2022 do 2026. Podjetje lahko prejme od 50.000 do 4 milijone evrov. Upravičeni stroški za sofinanciranje so stroški gradnje, stroški nakupa opredmetenih sredstev in stroški nakupa neopredmetenih sredstev.

Razpis je odprt do konca avgusta 2024, predvidenih je več prijavnih rokov, naslednji je 1. septembra letos.

Več o javnem razpisu TUKAJ.