Lesarska podjetja se lahko potegujejo za subvencijo in sofinancirajo naložbe v povečanje zmogljivosti za predelavo ali obdelavo lesa

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je objavilo javni razpis za spodbujanje povečanja zmogljivosti v lesni industriji in za obdelavo hlodovine v izdelke z višjo dodano vrednostjo. Na voljo je 28 milijonov evrov iz Načrta za okrevanje in odpornost v letih od 2022 do 2026.

Cilj so spodbude za večjo domačo predelavo lesa, ki bo temeljila na proizvodnem procesu, prijaznem do okolja in učinkoviti rabi virov, v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Predelava bo morala biti osredotočena na domače vire, predvsem zaradi zmanjšanja izvoza okroglega lesa. Cilj je povečati samooskrbo na področju lesnih polizdelkov in izdelkov, kot so plošče, lepljeni nosilci, stavbno pohištvo in pohištvo.

Sofinancirale se bodo naložbe podjetij v povečanje zmogljivosti za predelavo in obdelavo lesa, do okolja prijazno trajnostno gradnjo. Projekti morajo biti v skladu z načeli krožnega gospodarstva in vključevati najboljšo razpoložljivo tehnologijo.

Na razpis se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja in samostojni podjetniki. Višina sofinanciranja je odvisna od velikosti podjetja in od območja, kjer se izvaja projekt.

Roki za oddajo vlog so 6. maj 2022, 1. september 2022, 20. februar 2023, 31. avgust 2023, 15. januar 2024 in 26. avgust 2024.

Več o razpisu TUKAJ.