Javni razpis za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost

Javna agencija SPIRIT ima objavljen javni razpis gospodarskim družbam za spodbujanje velikih investicij za večjo produktivnost in konkurenčnost v Republiki Sloveniji. Sofinancira se do 50 odstotkov velike investicije.

Cilj javnega razpisa je dvig produktivnosti in dolgoročne konkurenčnosti gospodarskih družb ob istočasnem zagotavljanju trajnosti, dekarbonizacije oziroma razogljičenja in digitalizacije poslovanja, višja dodana vrednost produktov in storitev v slovenskem izvozu ter višje pozicioniranje slovenskih gospodarskih družb v globalnih verigah vrednosti, ohranjanje delovnih mest z višjo dodano vrednostjo, krepitev globalnih in lokalnih verig vrednosti ter višja konkurenčnost členov v dobavnih verigah in enakomernejša regijska porazdelitev investicij.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje investicij v osnovna opredmetena in neopredmetena sredstva, ki bodo prispevala k doseganju višje dodane vrednosti na zaposlenega, okoljsko odgovornem ravnanju, večji energetski ter snovni učinkovitosti in k ohranjanju delovnih mest.

Za dodelitev subvencije se lahko prijavi investitor z investicijo v vrednosti od 1.000.000 do 12.000.000 EUR v predelovalni dejavnosti, od 500.000 do 3.000.000 EUR v storitveni dejavnosti, od 500.000 do 2.000.000 EUR v razvojno-raziskovalni dejavnosti, pri čemer mora investicija v stroje in opremo v vseh treh primerih znašati najmanj 50 % vrednosti investicije.

Okvirna višina sredstev je 88.500.000 evrov. Datum oddaje vloge 1. oktober 2022.

Več o javnem razpisu najdete TUKAJ.