Javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo javni razpis Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju v letu 2022/2023.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvedbe projektov, s katerimi se krepi sodelovanje in povezovanje visokošolskega sistema z gospodarstvom ter z negospodarskim in neprofitnim sektorjem v lokalnem ali regionalnem okolju. V projektne aktivnosti se bodo vključili študenti pod mentorstvom pedagoških mentorjev, delovnih mentorjev ali strokovnih sodelavcev iz lokalnega ali regionalnega okolja. Javni razpis ima dva sklopa, in sicer sklop A: Izvajanje projektih aktivnosti  visokošolskih zavodov v sodelovanju z gospodarstvom in sklop B: Izvajanje projektnih aktivnosti visokošolskih zavodov v sodelovanju z negospodarstvom in neprofitnim sektorjem v lokalnem ali regionalnem okolju. Univerza ali samostojni visokošolski zavod, ki se prijavlja na javni razpis, se mora prijaviti na sklop A, medtem ko je prijava na sklop B izbirna.

Namen javnega razpisa je spodbujanje krepitve sodelovanja in povezovanja visokošolskega sistema z okoljem in izvajanje prožnih oblik učenja. Namen javnega razpisa je tudi skladen s Slovensko strategijo pametne specializacije, v kateri so opredeljena za Slovenijo ključna gospodarsko prebojna razvojna področja.

Ciljna skupina javnega razpisa so študenti na dodiplomski in podiplomski stopnji ter učitelji, ki imajo pri tem podporno vlogo.

Skupna okvirna vrednost javnega razpisa je 3,5 milijona evrov. Javni razpis delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Informativni dan za potencialne prijavitelje bo v torek, 12. 7. 2022, ob 10. uri online.

Vlogo za javni razpis je potrebno oddati do 18. avgusta 2022.

Več o javnem razpisu na spletni strani:  Projektno delo za pridobitev praktičnih izkušenj in znanj študentov v delovnem okolju 2022/2023