Fakultete, ne spreglejte! Na razpolago 45 milijonov evrov za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov

 

Vse do 17. maja 2022 se lahko prijavite na Javni razpis za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov. Oddaja vlog za drugo odpiranje pa je 3. april prihodnje leto.

Cilj javnega razpisa, za katerega je na razpolago 45 milijonov evrov, je prispevati k zelenemu prehodu, k povečevanju vlaganj v raziskave in razvoj, povečanju produktivnosti (tudi snovne in energetske produktivnosti) in konkurenčnosti gospodarstva s sofinanciranjem najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov konzorcijev podjetij. Projekte bodo lahko izvajali konzorciji največ treh podjetij, ne glede na velikost podjetja.

Podprti bodo projekti, usmerjeni na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Sodelovanje s fakultetami: Na razpisu za sofinanciranje raziskovalno razvojnih projektov (JR RRI NOO) lahko kot konzorcijski partnerji nastopajo podjetja, kot so opredeljena v skladu z Zakonom o podpornem okolju za podjetništvo. Izključeni so javni zavodi, ki so ustanovljeni v skladu z Zakonom o zavodih. Fakulteta, ki je javni zavod, torej ne more nastopiti v projektu kot konzorcijski partner, lahko pa sodeluje kot zunanji izvajalec. Fakultete in drugi subjekti, ki niso javni zavodi, pa lahko sodelujejo na razpisu kot konzorcijski partnerji. Zahteve za projekte so v vsakem primeru enake.

Več informacij o javnem razpisu je na voljo TUKAJ.