Javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je objavilo 6. javni razpis za ribiška pristanišča, mesta iztovarjanja, prodajne dvorane in zavetja.

Cilj ukrepa je povečanje konkurenčnosti in sposobnosti preživetja ribiških podjetij, vključno s flotami za mali priobalni ribolov, ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev. Podpora bodo naložbe, ki izboljšujejo infrastrukturo že obstoječih ribiških pristanišč, prodajnih dvoran, mest iztovora in zavetij, vključno z naložbami v infrastrukturo za zbiranje smeti in morskih odpadkov, za povečanje kakovosti in sledljivosti iztovorjenih proizvodov ter nadzora nad njimi, povečanje energetske učinkovitosti, prispevanje k varstvu okolja ter izboljšanje varnostnih in delovnih pogojev in operacij, katerih predmet so naložbe v izgradnjo ali posodobitev zavetij za izboljšanje varnosti ribičev.

Upravičenci do podpore so občine v Republiki Sloveniji, v katerih so ribiška pristanišča. Upravičeni stroški so stroški naložb v izboljšanje infrastrukture obstoječih ribiških pristanišč ter mest iztovora.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša 2.460.635 evrov. Vnos prijavnega obrazca v elektronski sistem in vložitev vloge na javni razpis poteka od 23. maja 2022 do porabe sredstev oz. objave o zaprtju javnega razpisa. Sredstva zagotavlja Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo  in Republika Slovenija.

Več o javnem razpisu TUKAJ.