Vavčer za kibernetsko varnost

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv Vavčer za kibernetsko varnost.

Namen vavčerja je spodbuditi mikro, mala in srednje velika podjetja k zagotavljanju povečanja kibernetske varnosti, s čimer se bo povečala njihova konkurenčnost, dodana vrednost oziroma prihodki od prodaje. Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za sistemski varnostni pregled in/ali vdorni (penetracijski) test.

Na poziv se lahko prijavijo mikro, mala in srednje velika podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Upravičeni stroški, ki so lahko sofinancirani iz tega javnega poziva, so stroški izvedbe sistemskega varnostnega pregleda, vključno z izdelavo varnostnega poročila in tehničnega poročila s priporočili za odpravljanje napak; minimalna višina subvencije je 1.000 evrov, maksimalna pa 5.000 evrov. Nadalje stroški izdelave vdornega (penetracijskega) testa, vključno z izdelavo tehničnega poročila s primeri in tehničnega poročila o odpravljenih napakah. Minimalna višina subvencije je 1.000 evrov, maksimalna višina subvencije pa 9.999,99 evrov.

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo javnega poziva za obdobje 2022–2023, znaša 200 tisoč evrov oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. marec 2023.

Več o javnem pozivu TUKAJ.

Socialna podjetja lahko za izdelavo spletnih strani prejmejo vavčer

Slovenski podjetniški sklad je objavil javni poziv, namenjen socialnim podjetjem, za Vavčer za digitalni marketing. Na voljo je 300.000 evrov. Za omenjen vavčer se lahko prijavijo le socialna podjetja, ki imajo po zakonu status o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarsko dejavnost. Podjetje mora biti mikro, malo ali srednje veliko in na dan oddaje vloge imeti najmanj enega zaposlenega.

Namen vavčerja je vzpodbuditi podjetja, da bodo v svoje poslovanje uvajala digitalne marketinške prijeme. Prejeti je mogoče od 500 do 2.500 evrov, vendar skupno največ 7.500 evrov na prijavitelja, vavčer pa lahko krije največ 60 odstotkov stroškov. Poziv se izvaja skladno s shemo de minimis. Vavčer lahko financira izdelavo spletnih strani, stroške izdelave nove mobilne aplikacije, stroške izdelave lastne spletne trgovine, vzpostavitve lastne rezervacijske platforme in izvedbo testiranja. Zunanji izvajalec za izvedbo projekta se lahko izbere iz kataloga strokovnjakov za področje digitalnega marketinga. Po izvedenem projektu podjetje potrebuje pozitivno mnenje DIH Slovenije, kar je obvezna priloga k zahtevku za izplačilo.

Vlogo za vavčer za digitalni marketing je možno oddati do 31. marca 2023.

Več o javnem pozivu TUKAJ.