Spodbude za raziskovalne razvojne projekte iz Načrta za okrevanje in odpornost

Iz načrta za okrevanje in odpornost je SPIRIT Slovenija objavil javni razpis »Spodbude za raziskovalne razvojne projekte«. Razpisanih je za 45 milijonov evrov sredstev.

Preko razpisa bodo podjetniški konzorciji lahko prišli do subvencij za sofinanciranje najmanj 95 raziskovalno razvojnih projektov, usmerjenih na področje prehoda na krožno gospodarstvo, vključno s preprečevanjem in nadzorovanjem onesnaženja in na področje blažitve podnebnih sprememb, ki se nanašajo na razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev z visoko dodano vrednostjo in s tržnim potencialom, kar posledično veča konkurenčnost sodelujočih podjetij.

Predvidena sta dva prijavna roka, in sicer prvi 17. maja letos, drugi pa aprila prihodnje leto. Za vsak prijavni rok je načrtovana polovica sredstev. Na razpis se lahko prijavijo le konzorciji podjetij, v konzorciju pa sta lahko najmanj dva ali največ trije partnerji. Projekti bodo lahko prejeli od najmanj 50 do največ 300 tisoč evrov subvencije. Velika podjetja so lahko upravičena do sofinanciranja do višine 25 odstotkov vrednosti upravičenih stroškov,  srednja do 35 odstotkov ter mikro in mala podjetja do 45 odstotkov.

Projekti morajo biti tehnološko nevtralni v smislu vpliva na okolje, na ravni njihove uporabe.

Projektni cilj vsakega projekta mora biti nov ali izboljšan izdelek, proces ali storitev, razvit do stopnje, da je potrjen v končni obliki ter primeren za uporabo v realnem okolju. Slednje pomeni uporabo izdelka, procesa ali storitve v njihovi končni obliki in v predvidenih pogojih operativne uporabe.

Več o javnem razpisu TUKAJ.