Trajno zaposlovanje mladih

Za trajno zaposlovanje mladih je na voljo subvencija v vrednosti 5.000 EUR za tiste mlade, ki še niso dopolnili 30 let in so vsaj 3 mesece prijavljeni kot brezposelni. Delovno razmerje se sklene za nedoločen čas. Ponudbe je možno oddati elektronsko do 31. 7. 2019, oziroma do obvestila o zaprtju povabila za posamezno regijo ali leto.

Za obdobje 2017–2021 je na voljo 27,7 milijona EUR, od katerih:

– 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija;

– se 63 % sredstev namenja za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji zahodna Slovenija, 37 % pa za osebe s stalnim prebivališčem v kohezijski regiji vzhodna Slovenija.

Delodajalci lahko pridobijo subvencijo za zaposlitev mladih, ki še niso dopolnili 30 let in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih ter so jim jih predlagali za vključitev. Subvencija znaša 5.000 EUR. Delovno razmerje mora biti sklenjeno za nedoločen čas. Kandidate zaposlijo za polni delovni čas, možno tudi za krajši tedenski delovni čas, vendar ne krajši od 20 ur. Lahko pa zaposlijo invalide, ki v skladu z odločbo o invalidnosti lahko delajo le krajši delovni čas.

Cilje skupine so:

V zaposlitev s pomočjo subvencije se vključujejo mladi, ki še niso dopolnili 30. leta starosti in so najmanj 3 mesece prijavljeni v evidenci brezposelnih.

Pri vključevanju bodo, ob upoštevanju poklica, izobrazbe, delovnih izkušenj in veščin kandidatov, dajali prednost osebam, ki:

– v zadnjih dveh letih še niso bile vključene v noben program aktivne politike zaposlovanja,

– se soočajo s socialnimi in/ali zdravstvenimi ovirami,

– so dlje časa prijavljene v evidenci brezposelnih na Zavodu za zaposlovanje.

Kdo se lahko prijavi:

Kandidirajo lahko delodajalci, ki so pravne ali fizične osebe in so vsaj 12 mesecev vpisane v Poslovni register Slovenije, imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih ali so samozaposleni ter izpolnjujejo vse druge pogoje, opredeljene v 6. poglavju javnega povabila.

Za več informacij je povezava do javnega povabila: https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/trajno-zaposlovanje-mladih-1

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja