Transnacionalni program Srednja Evropa

Evropsko teritorialno sodelovanje ali Interreg je del evropske kohezijske politike in je glavni instrument sodelovanja preko meja. Evropsko teritorialno sodelovanja obsega skupaj 107 čezmejnih, transnacionalnih in medregionalnih programov.

Vizija in poslanstvo Interrega je sodelovanje preko meja in je pomemben instrument obvladovanja skupnih izzivov za evropska mesta in regije. Z namenskimi sredstvi spodbuja izmenjavo znanj med strokovnjaki, ki delujejo družno na skupnih izzivih, za izboljšanje življenja, v evropskih mestih in regijah.

Program Srednja Evropa je transnacionalni program. V okviru dveh razpisov je bilo financiranih 85 projektov v višini 160 mio EUR iz vira Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) z vključevanjem devetih držav in 76 regij ter mest s štirimi tematskimi prioritetami in desetimi specifičnimi cilji, kjer preko 900 partnerjev izvaja rešitve s skupnimi izzivi v centralnih evropskih regijah na štirih prioritetah:

 1. inovativnost in podjetniške kompetence (45,4 mio EUR);
 2. nizkoogljične strategije (34 mio EUR);
 3. naravni in kulturni viri (63,7 mio EUR);
 4. promet (17 mio EUR).

Tretji razpis transnacionalnega programa Srednja Evropa je odprt od 21. septembra 2017 do 25. januarja 2018. Prijava na razpis poteka elektronsko preko informacijskega sistema eMS. Razpis namenja skoraj 60 mio EUR sredstev ESRR za projektne predloge sodelovanja pri urbanem in regionalnem razvoju v devetih specifičnih ciljih v štirih že zgoraj omenjenih prioritetah.

Pogoji in značilnosti  projektov  so:

 • vsaj 3 finančni partnerji iz 3 držav: od tega vsaj 2 partnerja s programskega območja. Priporočena maksimalna velikost partnerstva je  12 partnerjev;
 • povprečni skupni proračun projekta je 2 mio EUR (od 1 do 5 mio EUR, samo izjemoma se lahko prijavijo manjši ali večji projekti);
 • priporočeno trajanje projekta je 24 – 36 mesecev (zadnji možni datum zaključka je 31. december 2021).

Na osnovi vsebinske analize vrzeli po prvem in drugem razpisu se je program odločil za ožji tematski fokus v  4 specifičnih ciljih (glej spodaj). Specifični cilj 2.3 Planiranje mobilnosti na funkcionalnih urbanih območjih za zmanjšanje izpustov CO2  je zaprt za prijave, ostali specifični cilji  pa so za prijave povsem odprti.

Specifični cilji z ožjim fokusom:

V prioriteti »Inovativnost in podjetniške kompetence« sta specifična cilja (SC):

 • SC 1.1 – Izvedba strategij pametne specializacije od spodaj navzgor (povezovanje javnih, zasebnih regionalno razvojnih institucij, civilne družbe; zunanje inovacije; ko-kreacije; Inovacije bliže trgu);
 • SC 1.2 – Družbene inovacije in vključevanje ranljivih skupin in regij (inovativne družbene politike in prakse; vključevanje migrantov in drugih ranljivih skupin; socialno podjetništvo).

V prioriteti »Nizkoogljične strategije« je specifičen cilj (SC):

 • SC 2.1 – Javna infrastruktura – brez javnih stavb in cestne razsvetljave (Raba učinkovite obnovljive energije; Financiranje energetsko učinkovite obnove javne infrastrukture; Obnovljivi viri energije)

V prioriteti »Naravni in kulturni viri« je specifičen cilj (SC):

 • SC 3.2 – Kulturne in kreativne industrije (CCI) (Podjetništvo CCI; Politike CCI; Sodelovanje in povezave med CCI in drugimi sektorji ali med inovativnimi tehnologijami)

Povsem odprti specifični cilji za nove prijave so:

SC 2.2: Teritorialno usmerjeno planiranje energetskih politik in strategij

SC 3.1: Integralno okoljsko upravljanje za varovanje in trajnostno rabo naravnih virov in dediščine

SC 3.3: Okoljsko upravljanje funkcionalnih urbanih območij

SC 4.1: Planiranje in koordiniranje regionalnih potniških sistemov za boljše povezave z nacionalnimi in evropskimi omrežji

SC 4.2: Koordiniranje deležnikov tovornega prometa za več multimodalnih, okolju prijaznih rešitev

Proračun tretjega razpisa, po prioritetah, je za inovativnost in podjetniške kompetence 20 mio EUR, za nizkoogljične strategije 10 mio EUR, za naravni in kulturni viri 20 mio EUR in za promet 10 mio EUR..

Povezava do predstavitev na nacionalnem informativnem dnevu 24. 10.2017:

http://www.eu-skladi.si/sl/evropsko-teritorialno-sodelovanje/transnacionalno-sodelovanje-1/predstavitve-iz-dogodkov

 

Povezava do prijave: www.interreg-central.eu/apply;

Vse informacije na: www.interreg-central.eu/community.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja