Tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje – Nacionalni informativni dan v Sloveniji, 29. november 2018

Na današnji dan, dne 29. novembra, se v hotelu Slon odvija Nacionalni informativni dan za tretji razpis transnacionalnega programa Podonavje. Omenjeni program je eden izmed 107 programov sodelovanja Interreg, kamor spadajo transnacionalni, čezmejni in medregionalni programi sodelovanja v finančnem obdobju 2014-2020.

Transnacionalni program sodelovanja Podonavje 201-2020 (v nadaljevanju DTP 2014-2020) financira projekte, ki so implementirani s strani velikega števila partnerstev s ciljem izboljšanja javnih politik ter institucionalnega sodelovanja v geografski regiji Podonavje, vendar se ne nanaša le na obrečno področje omenjene regije.

DTP 2014-2020 obsega 14 držav, od katerih jih je 9 v EU (Nemčija, Avstrija, Češka, Slovenija, Slovaška, Madžarska, Hrvaška, Romunija in Bolgarija), 3 v procesu predpristopa k EU (Srbija, Makedonija, Bosna in Hercegovina) in 2 sosednji državi EU (Ukrajina, Moldavija).

DTP 2014-2020 podpira skupne projekte sodelovanja, ki:

 • razvijajo institucionalno zmožnost in zagotavljajo prenos znanja;
 • utirajo pot novim investicijam;
 • podpirajo razvoj skupnega okvirja za implementacijo politik na različnih področjih;
 • podpirajo usklajevanje politik na različnih področjih;
 • razvijajo inovativne rešitve obstoječih problemov.

Kateri so učinki:

 • skupne strategije in akcijski plani;
 • metodologije in upravljalska orodja;
 • skupne strukture vodenja, upravljalski sistemi, dogovori, transnacionalne mreže in grozdi;
 • velike investicije, katerih implementacija bi se investirala iz drugih virov;
 • pilotne akcije (testne ali demo) s transnacionalnim značajem;
 • vpliv skupnega učenja.

Katera so načela:

 • realen transnacionalen značaj;
 • pristop, ki temelji na rezultatih;
 • trajnostni razvoj;
 • trajni in prenosljivi učinki;
 • integriran teritorialni pristop;
 • kvalitetno partnerstvo (relevanten, večnivojski in medsektorski pristop);
 • učinkovitost v smislu mobiliziranja virov.

Kaj želimo doseči:

prenos zmogljivosti projektnih partnerjev in ciljnih skupin na:

 • regije in uporabnike preko partnerstev;
 • ustvarjalce politik;
 • investicijske programe.

Zahteve za partnerstvo so trije partnerji financiranja iz treh držav DTP (vodilni partner in vsaj dva projektna partnerja).

Kdo se lahko prijavi:

 • vodilni partnerji morajo izhajati iz držav EU programskega območja;
 • zasebne profitne organizacije ne morejo nastopati kot vodilni partnerji;
 • zasebne profitne organizacije iz držav nečlanic EU programskega območja niso upravičene do sodelovanja.

Udeležba Slovenije do sedaj:

 • 100 slovenski partnerjev, od tega 21 vodilni partnerjev;
 • slovenski projektni partnerji v 65 od 108 odobrenih projektov (60% projektov);
 • skupna vrednost sredstev do sedaj je 20 milijonov evrov (17 milijonov je ESSR, torej evropskega dela).

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja