Učne delavnice 2020: spodbude za zaposlovanje

Namen javnega povabila Spodbude za zaposlovanje oseb iz programa Učne delavnice 2020 je spodbujanje delodajalcev k zaposlovanju brezposelnih oseb iz ciljne skupine s čimer se prispeva k njihovi hitrejši delovni in socialni integraciji. Program  bo tako prispeval  k  čim  hitrejši  in  kakovostni  zaposlitvi pri izbranem delodajalcu, k dvigu njihove zaposljivosti, socialnega kapitala, dolgoročni socialni in delovni vključenosti, pa tudi k zmanjševanju neskladja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela. Delodajalci, ki bodo  zaposlili brezposelne  osebe  iz  ciljne  skupine  ter  za  njihovo  zaposlitev  prejeli  subvencijo,  si  bodo  tako  zagotovili delovno silo in povečali konkurenčnost podjetja.

Cilj  javnega  povabila  je omogočiti  zaposlitev okvirno 128 brezposelnim  osebam  iz  ciljne  skupine  za neprekinjeno obdobje najmanj 6 mesecev.

Za leti 2020 in 2021 je na voljo 1.732.000,00 evrov, od katerih 80 % sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, 20 % sredstev pa zagotavlja Republika Slovenija.

Oddaja ponudbe je možna do porabe razpoložljivih sredstev, najdlje pa do 30. 6. 2020.

Več informacij o javnem povabilu lahko najdete na spletni strani Zavoda RS za zaposlovanje:

https://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/ucne-delavnice-2020-spodbude-za-zaposlovanje

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja