Učne delavnice 2020 za praktično usposabljanje brezposelnih v socialnem podjetništvu

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje je objavil že tretje javno povabilo delodajalcem, na katerem socialna in invalidska podjetja ali zaposlitveni centri spet lahko kandidirajo za izvedbo učnih delavnic z namenom praktičnega usposabljanja brezposelnih, ki težje najdejo zaposlitev.

To pomeni, da se izvajanje učnih delavnic nadaljuje tudi v letošnjem letu. Ciljna skupina je enaka kot v preteklih letih: program je namenjen dolgotrajno brezposelnim, invalidom, starejšim od 55 let, osebam brez izobrazbe itd.

V šestmesečno praktično usposabljanje pri delodajalcih s področja socialnega podjetništva bo v letih 2020 in 2021 vključenih več kot 500 brezposelnih. Takšno delovno okolje prispeva k zagotovitvi njihove socialne vključenosti in izboljšanju zaposlitvenih možnosti ter pomaga ublažiti posledice dolgotrajnejše neaktivnosti, invalidnosti, zdravstvenih in drugih socialnih ovir.

Ponudbe na javno povabilo lahko delodajalci ponovno predložijo v elektronski obliki na Portalu za delodajalce, in sicer od 27. 2. 2020 od 10.00 do porabe razpoložljivih sredstev, najkasneje do 30. 12. 2020, ko se izteče končni rok za oddajo ponudb. Pri tem morajo izpolnjevati vse pogoje za prijavo, navedene v javnem povabilu. Med njimi sta tudi pogoja, da imajo vsaj enega zaposlenega v zadnjih treh mesecih in da so vsaj dvanajst mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije kot zaposlitveni center oziroma imajo status socialnega ali invalidskega podjetja.

Na voljo je okvirno 3,54 milijona EUR, ki jih financirata Republika Slovenija iz slovenskega proračuna (20 %) in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 % celotne vrednosti). Dobra polovica vseh sredstev (55 %) je namenjenih vzhodni kohezijski regiji, 45 % pa zahodni kohezijski regiji.

Udeleženci se bodo vključili v delovni proces delodajalca (socialnega ali invalidskega podjetja ali zaposlitvenega centra), kjer se bodo praktično usposabljali za pridobitev konkretnih znanj, veščin, spretnosti in delovnih izkušenj. Cilj je, da so ob koncu učne delavnice pripravljeni na samostojno opravljanje nalog na delovnem mestu, na katerem so se usposabljali.

Učna delavnica praviloma traja polni delovni čas, največ 5 dni v tednu. Praktično usposabljanje se izvaja brez delovnega razmerja, pod strokovnim vodstvom notranjega in zunanjega mentorja, ki ju zagotovi delodajalec. Notranji mentor lahko usposablja največ dve osebi. Udeleženci med usposabljanjem še naprej ostanejo prijavljeni na Zavodu. Za udeležbo v učnih delavnicah se jim mesečno izplača dodatek za aktivnost in za prevoz.

Delodajalcem se povrnejo upravičeni stroški za izvedene učne delavnice. Mesečni strošek praktičnega usposabljanja za udeleženca znaša 560 EUR, kar za šest mesecev pomeni skupaj 3.360 EUR.

Več o javnem povabilu najdete na spletni strani:

https://www.ess.gov.si/obvestila/obvestilo/ucne-delavnice-2020-za-prakticno-usposabljanje-brezposelnih

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja