Ugodni mikrokrediti iz Sklada skladov

Slovenski podjetniški sklad je konec lanskega leta s SID banko podpisal finančni sporazum, preko katerega ponujajo mikrokredite iz Sklada skladov. Sklad skladov, ki ga na podlagi sporazuma o financiranju, sklenjenega z Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, upravlja SID banka, je namenjen povratni uporabi evropskih kohezijskih sredstev.

Kdo lahko pridobi kredit:

-samostojni podjetnik,

-mikro ali malo podjetje,

-zagonsko podjetje oziroma start-up.

Ugodnosti za končne prejemnike so neposredni krediti Slovenskega podjetniškega sklada  in so za prejemnike ugodnejši zaradi:

-nižje obrestne mere,

-nižje zavarovalne zahteve,

-ročnosti kredita,

-možnosti koriščenja moratorija pri vračilu kreditov,

-brez stroškov odobritve…

Posojilo lahko zainteresirani pridobijo, če:

– je namenjeno pokrivanju stroškov, ki so nastali največ šest mesecev pred oddajo vloge za financiranje in največ 18 mesecev po odobritvi financiranja;

– se naložba ne izvaja v izključenem sektorju.

Program omogoča kredit v vrednosti od 5.000 do 25.000 evrov, financiranje 100 odstotkov upravičenih stroškov, z vključenim DDV, tehtano obrestno mero, ki je sestavljena iz 62,5 odstotka pribitka sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj, ki znaša 0 odstotkov oziroma skladno s pomočjo de minimis ter 37,5 odstotka pribitka sredstev izvajalca finančnega instrumenta po tržni ceni.  Doba kreditiranja je od 2 do 5 let. Moratorij na odplačilo glavnice je do 2,5 leta oziroma največ polovico ročnosti posojila, brez zavarovanj oziroma le vpis zastavne pravice na predmetu financiranja.

V okviru posojila se lahko pokrivajo upravičeni stroški za:

-plačila za nakup materiala,

-plačila za nakup trgovskega blaga,

-plačila za storitve,

-stroške dela,

-naložbe v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva.

Več o tem na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://www.podjetniskisklad.si/sl/produkti-sklada/program-mladi/mikrokrediti/neposredni-krediti-za-mikro-in-mala-podjetja-p7

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja