Ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju iz Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2014–2020

Predmet javnega razpisa Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podpora za ustanovitev skupine ali organizacije proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju.

Javni razpis se izteka, prijave nanj so možne še do 22. decembra letos.

Višina razpisanih nepovratnih sredstev znaša do vključno 545.411 evrov, ki se razdelijo po dveh sklopih, 200.000 evrov za upravičence, ki so organizacije proizvajalcev in 345.411 evrov za upravičence, ki so skupine proizvajalcev.

Cilji podukrepa so prilagajanje proizvodnje in obsega proizvodnje članov skupin ali organizacij proizvajalcev zahtevam trga, skupno dajanje blaga v promet na način, da pravna oseba, ki je priznana kot organizacija ali skupina proizvajalcev, kupi in proda proizvode iz sektorja, za katerega je priznana, vključno s pripravo za prodajo, centralizacijo prodaje in dobavo trgovcem na debelo, oblikovanje skupnih pravil o informacijah o proizvodnji, predvsem glede spravila in razpoložljivosti in razvijanje poslovnih in trženjskih spretnosti ter organiziranje in pospeševanje procesov inovacij.

Informacije o razpisu nudijo INFO točka Agencije Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja in INFO točke Gospodarske zbornice Slovenije, Kmetijsko gozdarske zbornice Slovenje in Čebelarske zveze Slovenije.

Več o javnem razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/3-javni-razpis-za-podukrep-9-1-ustanavljanje-skupin-in-organizacij-proizvajalcev-v-kmetijskem-in-gozdarskem-sektorju-iz-programa-razvoja-podezelja-republike-slovenije-za-obdobje-20142020/

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja