Uvajanje novih produktov v lesarstvu – spodbude za razvoj malih in srednje velikih podjetij

Javni razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo »Spodbude za mala in srednje velika podjetja  za razvoj in uvajanje novih produktov v lesarstvu« delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Namen razpisa je spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov in storitev na področju predelave in obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa mora biti več kot 50 %).  Namenjen je:

–              spodbujanju razvoja proizvodov in storitev z višjo dodano vrednostjo,

–              ustvarjanju novih delovnih mest ali rasti dodane vrednosti na zaposlenega v MSP,

–              spodbujanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter izvedbi ukrepov za izboljšanje učinkovite rabe virov, ki bodo prispevali k prehodu Slovenije v krožno gospodarstvo.

Cilji javnega razpisa so:

  • ustvarjanje novih delovnih mest in zaposlovanje ali povečanje dodane vrednosti na zaposlenega v malih in srednje velikih podjetjih;
  • spodbujanje razvoja podjetij na področju rabe lesa, ki uvajajo učinkovito ravnanje z viri (material, voda, porabe energije, spodbujanje uporabe lesnih ostankov itd.).

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 10 projektov oz. podjetij, ki so uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje števila zaposlenih za najmanj 10 zaposlenih, izraženo kot ekvivalent polnega delovnega časa. Predmet javnega razpisa je sofinanciranje operacij podjetij, ki so uvedla učinkovito ravnanje z viri, in katerih cilj oz. rezultat mora biti nov ali izboljšan proizvod ali storitev na področju predelave ali obdelave lesa.

Okvirna skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa je 5.045.389,08 EUR. Koriščenje sredstev bo možno v proračunskih letih 2017 in 2018, oziroma do porabe sredstev.

Upravičeni stroški za sofinanciranje so:

–              stroški nakupa opredmetenih osnovnih sredstev (nakup nove opreme, novih strojev, novih proizvodnih zgradb) do 80% celotnih upravičenih stroškov projekta,

–              stroški nakupa neopredmetenih osnovnih sredstev (nakup programske opreme, ki je namenjena zgolj potrebam prijavljenega projekta in blagovne znamke) do 20 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov projekta,

–              stroški plač novo zaposlenih (nova zaposlitev povezana z izvedbo začetne investicije).

Rok za prejem ponudb se izteče  16.08.2017, ob  23:59 uri.

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja