V avgustu objavljena dva razpisa za spodbujanje inovacij in razvojne dejavnosti v podjetjih

Javni razpis za »Spodbude za raziskovalno razvojne projekte 2.

Cilj razpisa je, s spodbujanjem vključevanja podjetij v mednarodne EUREKA projekte v obliki subvencije za raziskovalno-razvojne aktivnosti, podjetjem omogočiti pogoje, da lahko le-ta ostajajo v koraku z evropskimi raziskovalno-razvojnimi trendi ter s podjetniškimi trendi, ki nastajajo v evropskem prostoru. Cilj razpisa je dodeliti nepovratna sredstva vsaj 10 upravičencem za izvedbo njihovih EUREKA projektov. Projekti, katerim se dodelijo sredstva, morajo biti uvrščeni vsaj v eno od prednostnih področij uporabe veljavne S4.

Okvirna vrednost razpisanih sredstev za 3. odpiranja, v letu 2019, je 14.200.000,00 EUR. Rok za oddajo vlog pa 18. november 2019. Sredstva zagotavlja Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Evropski sklad za regionalni razvoj.

Več o razpisu najdete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-spodbude-za-raziskovalno-razvojne-projekte-2/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nepovratna_sredstva_javna_razpisa_eureka_2019_in_spodbude_za_raziskovalno_razvojne_projekte_2&utm_term=2019-09-02

Javni razpis za dodeljevanje spodbud v okviru iniciative EUREKA 2019

Namen javnega razpisa je spodbujanje raziskovalno razvojnih in inovacijskih dejavnosti v podjetjih ali konzorcijskih podjetij v okviru inovativnih raziskovalno razvojnih projektov za razvoj novih ali izboljšanih izdelkov, procesov ali storitev na prednostnih področjih Slovenske strategije pametne specializacije S4 zaradi:

-pospeševanja inovacij (med drugim lahko tudi z vključevanjem industrijskega oblikovanja v raziskovalno razvojne in inovacijske dejavnosti podjetij),

-skrajšanja časa od ideje do trga,

-krepitve konkurenčnega položaja podjetij in njihovega pozicioniranja v obstoječih in novih verigah vrednosti,

-povečanja naložb zasebnega sektorja v raziskave in inovacije.

Maksimalna vrednost je največ 300.000,00 EUR sofinanciranja za projekt, ki traja skupno 36 mesecev oziroma največ 100.000,00 EUR za 12 mesecev izvajanja projekta, v kolikor se projekt izvaja v Kohezijski regija zahodna Slovenija. Za projekte, ki se bodo izvajali v Kohezijski regiji vzhodna Slovenija, višina sofinanciranja ni omejena.

Rok za oddajo vlog je 16. december 2019. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Več o razpisu si lahko preberete na spletni strani:

https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-za-dodeljevanje-spodbud-v-okviru-iniciative-eureka-2019/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=nepovratna_sredstva_javna_razpisa_eureka_2019_in_spodbude_za_raziskovalno_razvojne_projekte_2&utm_term=2019-09-02

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja