Vavčerji za mikro in mala in srednje velika podjetja in finančna pomoč pri otvoritvi 1. s.p.

Slovenski podjetniški sklad je za mikro in mala in srednje velika podjetja (MSP) že zaprl možnost prijave na Javni poziv za Mikrokredite 2019.

Do 31.12. 2023 pa še ostajata odprta Javni poziv Vavčer za certifikate kakovosti, namen vavčerja je dvigniti kakovost poslovanja ali izdelkov in storitev ter s tem povečati konkurenčnost podjetij  in Javni poziv Vavčer za zaščito intelektualne lastnine, namen tega vavčerja pa je zaščititi intelektualno lastnino MSP in jim s tem pomagati pri poslovanju na trgih, kjer vlada močna konkurenca.

Upravičenci so mikro, mala in srednje velika podjetja, ki so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge, ki imajo na dan oddaje vloge vsaj 1 zaposlenega. Stroški za vsa vsebinska področja vavčerjev so upravičeni od 1. 1. 2019 dalje.

Najvišja vrednost, ki jo lahko pridobijo za posamezni vavčer, bo manjša od 10.000 EUR. Skupna višina vavčerjev, ki jih MSP lahko koristi, znaša največ 30.000 EUR na leto.

Slovenski podjetniški sklad bo sofinanciral upravičene stroške v višini največ 60%, preostanek zagotavljajo upravičenci, kar predstavlja slovensko udeležbo oz nacionalni prispevek. Vsa sredstva so namenska sredstva EU in sicer namenska sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Ob 1. vpisu v poslovni register je mogoče uveljavljati delno oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za odprtje s.p.. Namen delne oprostitve je zmanjšati obremenitev samozaposlenih oseb ob začetku opravljanja dejavnosti ter spodbujanje podjetništva.

Osebe, ki so obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovane kot samozaposlenci, so:

-v prvih 12 mesecih poslovanja po prvem vpisu v poslovni register ali v drug register oziroma evidenco oproščene plačila prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 50 odstotkov zneska prispevka,

-v naslednjih 12 mesecih oproščene prispevka zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ v višini 30 odstotkov zneska prispevka,

-v tretjem letu znaša višina prispevkov zavarovanca in prispevka delodajalca za ZPIZ 100 odstotkov zneska prispevka.

Več o Javnem pozivu za vavčerja lahko dobite na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi

za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje pa na spletni strani:

http://evem.gov.si/info/spot-tocke-in-notarji/seznam-tock-spot-svetovanje-spirit-slovenija/.

 

 

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja