Za razvoj lesarstva so za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija na voljo nove spodbude

Za Kohezijsko regijo vzhodna Slovenija so na voljo sredstva za razvoj lesarstva na področju polproizvodov. Slovenski podjetniški sklad je objavil javni razpis kjer je na voljo okvirno 8,4 milijona evrov. Javni razpis za izbor operacij delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni  razvoj.

Javni razpis je namenjen malin in srednje velikim podjetjem, ki izvajajo aktivnost v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija in ki bodo uvajala na trgu nove polproizvode ali povečala proizvodnjo polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa.

Predmet  javnega  razpisa  je  sofinanciranje operacij podjetij,  ki bodo uvedla  učinkovito ravnanje  z  viri  in  katerih  cilj  oz.  rezultat  mora  biti  uvedba  ali  povečanje  proizvodnje polproizvodov na področju predelave ali obdelave lesa. Gre za proizvode iz  lesnih tvoriv,  ki predstavljajo  vhodne  surovine  za  izdelke  višje  dodane  vrednosti  oziroma  izdelke  na  višji stopnji  tehnološke  zahtevnosti.  To  so  lesne  plošče  vseh  vrst,  mizarske  plošče,  lepljeni tramovi, lepljene plošče in nosilci, furnir, vezane plošče,  lameliran  les,  decimirani  elementi in podobno.

Prijavitelji morajo biti registrirani kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki ali zadruge.

Pričakovan rezultat javnega razpisa je sofinanciranje najmanj 5 operacij oz. podjetij, ki bodo uvedla ali povečala proizvodnjo polproizvodov, uvedla ukrepe za učinkovito ravnanje z viri ter povečanje dodane vrednosti na zaposlenega za najmanj 3 %. Izbrana podjetja, ki delujejo na področju predelave, obdelave lesa in lesnih tvoriv (delež lesa več, kot 75%) ter uvajajo ali povečujejo proizvodnjo polproizvodov iz omenjenega področja, bodo lahko prejela nepovratna sredstva v višini od 250.000 do 2,5 milijona evrov oziroma sofinancirala upravičene stroške do največ 45 odstotkov.

Prijave na razpis so mogoče do 6.4.2020.

Več o razpisu najdete na spletni strani SPS:

https://podjetniskisklad.si/sl/razpisi?view=tender&id=91

 

 

Dodaj odgovor

Vaš e-naslov ne bo objavljen. * označuje zahtevana polja